ข่าวกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

 1. ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านพนักงานรักษาความปลอดภัย [28 มีค. 2561 เวลา 22:41 น.] (0/0)
 2. รายงานการประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษาและบุคลากรที่.. [28 มีค. 2561 เวลา 05:52 น.] (9/0)
 3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานรักษาความปลอดภัย [22 มีค. 2561 เวลา 06:41 น.] (64/0)
 4. การชำระเงินค่าธรรมเนียม การประกอบวิชาชีพทางการศึ.. [09 มีค. 2561 เวลา 06:15 น.] (97/0)
 5. ประกาศรับสมัครพนักงานรักษาความปลอดภัย [07 มีค. 2561 เวลา 00:53 น.] (122/0)
 6. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านพนักงานราชการทั่วไปและลูก.. [22 กพ. 2561 เวลา 00:29 น.] (1815/0)
 7. ​ข้อปฏิบัติของผู้เข้าสอบคัดเลือกพนักงานราชทั่วไป.. [13 กพ. 2561 เวลา 00:40 น.] (541/0)
 8. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเลือกบุคคลเป็นลู.. [13 กพ. 2561 เวลา 00:38 น.] (1535/0)
 9. ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์ฯ DLIT [06 กพ. 2561 เวลา 00:30 น.] (139/0)
 10. รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนัก.. [17 มค. 2561 เวลา 00:54 น.] (2112/0)

ดาวน์โหลด

 1. เขตพื้นที่(Zoning)บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาห้ามมิ.. [28 ตค. 2559] ดาวน์โหลด 67
 2. เขตพื้นที่(Zoning)บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาห้ามมิ.. [28 ตค. 2559] ดาวน์โหลด 15
 3. เขตพื้นที่(Zoning)บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาห้ามมิ.. [28 ตค. 2559] ดาวน์โหลด 18
 4. เขตพื้นที่(Zoning)บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาห้ามมิ.. [28 ตค. 2559] ดาวน์โหลด 12
 5. เขตพื้นที่(Zoning)บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาห้ามมิ.. [28 ตค. 2559] ดาวน์โหลด 0
 6. คำอธิบายรายการและตัวบ่งชี้การประเมินด้านที่ 2 [10 สค. 2559] ดาวน์โหลด 124
 7. แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ก.ค.ศ. 3/1 [10 สค. 2559] ดาวน์โหลด 172
 8. แบบรายงานด้านที่ 1 ก.ค.ศ. 2 [10 สค. 2559] ดาวน์โหลด 94
 9. แบบเสนอขอรับการประเมิน ก.ค.ศ.1/1 [10 สค. 2559] ดาวน์โหลด 119
 10. หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางก.. [10 สค. 2559] ดาวน์โหลด 201

ผลงานทางวิชาการ

 1. การพัฒนารูปแบบนิเทศการจัดการเรียนรู้ Active Lear.. [15 กพ. 2561 เวลา 03:53 น.] (0/0)
 2. รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โด.. [12 ธค. 2560 เวลา 22:57 น.] (113/0)
 3. การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง วัสดุรอบ.. [12 ธค. 2560 เวลา 22:56 น.] (79/0)
 4. รายงาน SAR ประจำปี 2559 [07 สค. 2560 เวลา 18:54 น.] (154/0)
 5. รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 255.. [11 กค. 2560 เวลา 21:11 น.] (126/0)
 6. การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามของนักเรียน [21 มิย. 2560 เวลา 17:17 น.] (328/0)
 7. การประเมินโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต [21 มิย. 2560 เวลา 17:17 น.] (235/0)
 8. การประเมินโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต เพื่อเสริม.. [23 พค. 2560 เวลา 16:53 น.] (165/0)
 9. รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่อง อาเซียนศึกษา โดย.. [17 กพ. 2560 เวลา 17:02 น.] (140/0)
 10. รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนก.. [31 มค. 2560 เวลา 17:54 น.] (266/0)

ข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน

 1. รร.บ้านต้นไทรประกาศราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเ.. [19 มค. 2561 เวลา 05:51 น.] (1/0)
 2. โรงเรียนบ้านน้ำฉาประกาศเผยแพร่ราคากลางในการจัดจ้.. [12 มค. 2561 เวลา 04:08 น.] (5/0)
 3. โรงเรียนบ้านหนองมวงได้รับอนุมัติเงินค่าปรับปรุงซ.. [28 ธค. 2560 เวลา 02:50 น.] (32/0)
 4. โรงเรียนบ้านทุ่งยางประกาศราคากลางปรับปรุงซ่อมแซม.. [28 ธค. 2560 เวลา 02:48 น.] (21/0)
 5. โรงเรียนบ้านจิจิกประกาศราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมอา.. [08 ธค. 2560 เวลา 22:57 น.] (53/0)
 6. รร.บ้านคลองมวนประกาศเผยแพร่ราคากลางในการจัดซื้อจ.. [08 ธค. 2560 เวลา 05:35 น.] (40/0)
 7. โรงเรียนบ้านต้นปรง ประกาศการจ้างก่อสร้างโรงอาหาร.. [23 พย. 2560 เวลา 01:43 น.] (53/0)
 8. ประกาศโรงเรียนวัดทุ่งใหญ่ ประกาศเผยแพร่ราคากลางใ.. [11 พย. 2560 เวลา 04:27 น.] (111/0)
 9. ประกาศโรงเรียนบ้านควนหนองกก เรื่อง ประกาศจ้างปรั.. [11 พย. 2560 เวลา 04:15 น.] (82/0)
 10. ​โรงเรียนบ้านคลองโตน ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปร.. [16 กย. 2560 เวลา 18:20 น.] (161/0)

กระดานข่าว

หนังสือราชการจาก สพฐ.

ข่าวสารจาก www.kruthai.info

หมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน

 
   
th