แผนปฏิบัติการฯ

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563


แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ของสพฐ.)    คลิกดาวน์โหลด
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

----------------------------------------------------------------
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561    
คลิกรายละเอียด
กรอบนโยบายการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   คลิกดูรายละเอียด
----------------------------------------------------------------
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560    คลิกรายละเอียด
กรอบนโยบายการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  คลิกดูรายละเอียด(ไฟล์ pdf)  
----------------------------------------------------------------
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559    คลิกรายละเอียด
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2562

 
 

^