ข่าวกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

 1. ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสร.. [28 สค. 2561 เวลา 14:49 น.] (0/0)
 2. ประกวดราคาซื้อจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียน ปีงบประ.. [24 สค. 2561 เวลา 15:51 น.] (34/0)
 3. โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส... [21 สค. 2561 เวลา 10:12 น.] (31/0)
 4. รับสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร.. [21 สค. 2561 เวลา 10:08 น.] (57/0)
 5. ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์คัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั.. [16 สค. 2561 เวลา 15:58 น.] (943/0)
 6. รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราวที่จ้า.. [24 กค. 2561 เวลา 15:01 น.] (1039/0)
 7. การประชุมเกี่ยวกับการประเมินวิทยะฐานะตามหลักเกณฑ.. [19 กค. 2561 เวลา 16:41 น.] (159/0)
 8. ประกาศขายอาคารโรงเรียนบ้านแตะหรำครั้งที่ 3 [11 กค. 2561 เวลา 16:30 น.] (147/0)
 9. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อ ย้าย โอน ข้าราชการครู.. [11 กค. 2561 เวลา 16:22 น.] (229/0)
 10. รายงานการประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษาและบุคลากรที่.. [11 กค. 2561 เวลา 15:39 น.] (75/0)

ดาวน์โหลด

 1. คู่มือ โรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพั.. [21 พค. 2561] ดาวน์โหลด 270
 2. เขตพื้นที่(Zoning)บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาห้ามมิ.. [28 ตค. 2559] ดาวน์โหลด 77
 3. เขตพื้นที่(Zoning)บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาห้ามมิ.. [28 ตค. 2559] ดาวน์โหลด 19
 4. เขตพื้นที่(Zoning)บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาห้ามมิ.. [28 ตค. 2559] ดาวน์โหลด 20
 5. เขตพื้นที่(Zoning)บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาห้ามมิ.. [28 ตค. 2559] ดาวน์โหลด 16
 6. เขตพื้นที่(Zoning)บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาห้ามมิ.. [28 ตค. 2559] ดาวน์โหลด 0
 7. คำอธิบายรายการและตัวบ่งชี้การประเมินด้านที่ 2 [10 สค. 2559] ดาวน์โหลด 160
 8. แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ก.ค.ศ. 3/1 [10 สค. 2559] ดาวน์โหลด 199
 9. แบบรายงานด้านที่ 1 ก.ค.ศ. 2 [10 สค. 2559] ดาวน์โหลด 122
 10. แบบเสนอขอรับการประเมิน ก.ค.ศ.1/1 [10 สค. 2559] ดาวน์โหลด 149

ผลงานทางวิชาการ

 1. รายงานสรุป ผลการติดตาม ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพภา.. [25 กค. 2561 เวลา 14:22 น.] (0/0)
 2. ​รายงานสรุปการสังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐา.. [25 กค. 2561 เวลา 14:22 น.] (0/0)
 3. ​โรงเรียนบ้านหน้าเขา รายงานการประเมินตนเองของสถา.. [14 มิย. 2561 เวลา 16:38 น.] (74/0)
 4. โรงเรียนบ้านคลองมวน รายงานการประเมินตนเอง sar ปร.. [28 พค. 2561 เวลา 10:30 น.] (90/0)
 5. การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง พลเมืองดีตา.. [07 พค. 2561 เวลา 09:02 น.] (103/0)
 6. การพัฒนารูปแบบนิเทศการจัดการเรียนรู้ Active Lear.. [14 กพ. 2561 เวลา 20:53 น.] (355/0)
 7. รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โด.. [12 ธค. 2560 เวลา 15:57 น.] (457/0)
 8. การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง วัสดุรอบ.. [12 ธค. 2560 เวลา 15:56 น.] (378/0)
 9. รายงาน SAR ประจำปี 2559 [07 สค. 2560 เวลา 11:54 น.] (552/0)
 10. รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 255.. [11 กค. 2560 เวลา 14:11 น.] (682/0)

ข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน

 1. โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง รายงานการประเมินตนเอง.. [22 พค. 2561 เวลา 16:20 น.] (0/0)
 2. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ คศล. ๑.. [13 พค. 2561 เวลา 11:55 น.] (9/0)
 3. รร.บ้านต้นไทรประกาศราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเ.. [18 มค. 2561 เวลา 22:51 น.] (195/0)
 4. โรงเรียนบ้านน้ำฉาประกาศเผยแพร่ราคากลางในการจัดจ้.. [11 มค. 2561 เวลา 21:08 น.] (155/0)
 5. โรงเรียนบ้านหนองมวงได้รับอนุมัติเงินค่าปรับปรุงซ.. [27 ธค. 2560 เวลา 19:50 น.] (204/0)
 6. โรงเรียนบ้านทุ่งยางประกาศราคากลางปรับปรุงซ่อมแซม.. [27 ธค. 2560 เวลา 19:48 น.] (217/0)
 7. โรงเรียนบ้านจิจิกประกาศราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมอา.. [08 ธค. 2560 เวลา 15:57 น.] (222/0)
 8. รร.บ้านคลองมวนประกาศเผยแพร่ราคากลางในการจัดซื้อจ.. [07 ธค. 2560 เวลา 22:35 น.] (196/0)
 9. โรงเรียนบ้านต้นปรง ประกาศการจ้างก่อสร้างโรงอาหาร.. [22 พย. 2560 เวลา 18:43 น.] (227/0)
 10. ประกาศโรงเรียนวัดทุ่งใหญ่ ประกาศเผยแพร่ราคากลางใ.. [10 พย. 2560 เวลา 21:27 น.] (314/0)

กระดานข่าว

หนังสือราชการจาก สพฐ.

ข่าวสารจาก www.kruthai.info

หมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน

 
   
th