schoolnews

รร.วัดไตรสามัคคี ประกาศสอบราคาจ้างงานก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์
รร.วัดไตรสามัคคี ประกาศสอบราคาจ้างงานก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์

28 ต.ค. 2559 0 542

รร.วัดไตรสามัคคี ประกาศสอบราคาจ้างงานก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ กรมพลศึกษา และส้วมนร.หญิง 4 ที่/49 คลิกรายละเอียด

โรงเรียนวัดกาญจนบริรักษ์ ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเร
โรงเรียนวัดกาญจนบริรักษ์ ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเร

27 ต.ค. 2559 0 553

โรงเรียนวัดกาญจนบริรักษ์ ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ของโรงเรียน คลิกดูรายละเอียด

โรงเรียนบ้านห้วยต่อ ประกาศราคากลางรายการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาค
โรงเรียนบ้านห้วยต่อ ประกาศราคากลางรายการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาค

27 ต.ค. 2559 0 576

โรงเรียนบ้านห้วยต่อ ประกาศราคากลางรายการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียนแบบ ป.๑ ก ขนาด ๕ ห้องเรียน คลิกดูรายละเอียด

โรงเรียนวัดคีรีวิหาร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลื
โรงเรียนวัดคีรีวิหาร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลื

09 ต.ค. 2559 0 496

โรงเรียนวัดคีรีวิหาร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว (วิชาเอกปฐมวัย) คลิกดูรายละเอียด

รร.บ้านห้วยต่อ ประกาศราคากลางซ่อมแซมระบบไฟฟ้า
รร.บ้านห้วยต่อ ประกาศราคากลางซ่อมแซมระบบไฟฟ้า

05 ต.ค. 2559 0 567

รร.บ้านห้วยต่อ ประกาศราคากลางในการจัดจ้างการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคารเรียน ประจำปีงบ 2559 คลิกรายละเอียด1 | รายละเอียด2 | รายละเอียด3

รร.วัดคีรีวิหารรับสมัครครูจ้างชั่วคราว (ปฐมวัย)
รร.วัดคีรีวิหารรับสมัครครูจ้างชั่วคราว (ปฐมวัย)

30 ก.ย. 2559 0 535

รร.วัดคีรีวิหารรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ( วิชาเอกปฐมวัย) ตั้งแต่วันที่ 3 - 7 ตุลาคม 2559 ในเวลาราชการ คลิกปร..

รร.ห้วยยอด (กลึงฯ) ประกาศราคากลางซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคารเรียน
รร.ห้วยยอด (กลึงฯ) ประกาศราคากลางซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคารเรียน

28 ก.ย. 2559 0 720

รร.ห้วยยอด (กลึงฯ) ประกาศราคากลางในการจัดจ้างการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคารเรียน ประจำปีงบ 2559 คลิกรายละเอียด

โรงเรียนบ้านหนองหมอ ประกาศเผยแพร่ราคากลางในการจัดจ้างปรับปรุงซ่อ
โรงเรียนบ้านหนองหมอ ประกาศเผยแพร่ราคากลางในการจัดจ้างปรับปรุงซ่อ

26 ก.ย. 2559 0 674

ประกาศโรงเรียนบ้านหนองหมอ เรื่อง ประกาศเผยแพร่ราคากลางในการจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ ประจำปีงบประมาณ 2559 คลิกดูรายละเอียด

โรงเรียนวัดทุ่งใหญ่ ประกาศเผยแพร่ราคากลางในการจัดซื้อวัสดุการศึก
โรงเรียนวัดทุ่งใหญ่ ประกาศเผยแพร่ราคากลางในการจัดซื้อวัสดุการศึก

01 ก.ย. 2559 0 725

โรงเรียนวัดทุ่งใหญ่ ประกาศเผยแพร่ราคากลางในการจัดซื้อวัสดุการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2559 คลิดดูรายละเอียด

โรงเรียนบ้านลำแพะ ประกาศเเผยแพร่ราคากลางในการจัดซื้อวัสดุทางการศ
โรงเรียนบ้านลำแพะ ประกาศเเผยแพร่ราคากลางในการจัดซื้อวัสดุทางการศ

01 ก.ย. 2559 0 721

โรงเรียนบ้านลำแพะ ประกาศเเผยแพร่ราคากลางในการจัดซื้อวัสดุทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 คลิกดูรายละเอียด

โรงเรียนบ้านหลังเขา ประกาศเเผยแพร่ราคากลางในการจัดซื้อวัสดุทางกา
โรงเรียนบ้านหลังเขา ประกาศเเผยแพร่ราคากลางในการจัดซื้อวัสดุทางกา

29 ส.ค. 2559 0 691

โรงเรียนบ้านหลังเขา ประกาศเเผยแพร่ราคากลางในการจัดซื้อวัสดุทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 คลิกที่นี้

โรงเรียนบ้านหนองปรือ ประกาศเเผยแพร่ราคากลางในการจัดซื้อวัสดุทางก
โรงเรียนบ้านหนองปรือ ประกาศเเผยแพร่ราคากลางในการจัดซื้อวัสดุทางก

29 ส.ค. 2559 0 681

โรงเรียนบ้านหนองปรือ ประกาศเเผยแพร่ราคากลางในการจัดซื้อวัสดุทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 คลิกที่นี้

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูพี่เล
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูพี่เล

26 พ.ค. 2559 0 782

ประกาศโรงเรียนบ้านท่าส้ม เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม คลิกดูรายละเอียด

โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชก
โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชก

03 มี.ค. 2559 0 699

โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน คลิกดูรายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะในการ เลือกสรรพนั
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะในการ เลือกสรรพนั

15 ก.พ. 2559 0 562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะในการ เลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน คลิกรายละเอียด

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง

01 ก.พ. 2559 0 1,002

ด้วยโรงเรียนบ้านหนองเสม็ด มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน ๑ ตำแหน่ง คลิกรา..

^