schoolnews

รร.บ้านหนองหมอเผยแพร่ประกาศราคากลางรายการจ้างก่อสร้าง (ส้วม 4 ที
รร.บ้านหนองหมอเผยแพร่ประกาศราคากลางรายการจ้างก่อสร้าง (ส้วม 4 ที

11 พ.ย. 2559 0 404

รร.บ้านหนองหมอเผยแพร่ประกาศราคากลางรายการจ้างก่อสร้างอาคาร สพฐ.4 (ส้วม 4 ที่นั่ง) คลิกรายละเอียด 1 | คลิกรายละเอียด 2 | คลิกรายละเอียด 3

รร.บ้านบางครามประกาศเผยแพร่ราคากลาง ค่าก่อสร้างอาคาร สปช.๖๐๔/๔๕
รร.บ้านบางครามประกาศเผยแพร่ราคากลาง ค่าก่อสร้างอาคาร สปช.๖๐๔/๔๕

11 พ.ย. 2559 0 353

รร.บ้านบางครามประกาศเผยแพร่ราคากลาง ค่าก่อสร้างอาคาร สปช.๖๐๔/๔๕ (ส้วม) และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ก หลังคา ฝ้าเพดาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ คลิก..

รร.บ้านจุปะ ประกาศเผยแพร่จัดจ้างก่อสร้างลานกีฬาและซ่อมแซมอาคาร
รร.บ้านจุปะ ประกาศเผยแพร่จัดจ้างก่อสร้างลานกีฬาและซ่อมแซมอาคาร

10 พ.ย. 2559 0 440

รร.บ้านจุปะ ประกาศเผยแพร่จัดจ้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ คลิกดูรายละเอียด ประกาศเผยแพร่ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ คลิกดูรายละเอียด

​รร.บ้านแหลม ประกาศเผยแพร่ราคากลาง
​รร.บ้านแหลม ประกาศเผยแพร่ราคากลาง

10 พ.ย. 2559 0 456

รร.บ้านแหลม ประกาศเผยแพร่ราคากลางซ่อมแซมอาคารเรียน คลิกดูรายละเอียด ประกาศเผยแพร่ราคากลางจัดจ้างงานก่อสร้าง ส้วม คลิกดูรายละเอียด

รร.บ้านหนองหมอเผยแพร่ประกาศราคากลางรายการจ้างก่อสร้างอาคาร สพฐ.4
รร.บ้านหนองหมอเผยแพร่ประกาศราคากลางรายการจ้างก่อสร้างอาคาร สพฐ.4

08 พ.ย. 2559 0 450

รร.บ้านหนองหมอเผยแพร่ประกาศราคากลางรายการจ้างก่อสร้างอาคาร สพฐ.4 (ส้วม 4 ที่นั่ง) - ตาราง ปปช.01 - แบบ ปร.4(ก) - แบบ ปร.5(ก) และแบบ ปร.6

บ้านหนองศรีจันทร์ห์ประกาศเผยแพร่ราคากลางก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สป
บ้านหนองศรีจันทร์ห์ประกาศเผยแพร่ราคากลางก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สป

08 พ.ย. 2559 0 448

บ้านหนองศรีจันทร์ห์ประกาศเผยแพร่ราคากลางก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนเอนกประสงค์แบบ สปช..

รร.บ้านไร่ออกเผยแพร่ประกาศราคากลางรายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรีย
รร.บ้านไร่ออกเผยแพร่ประกาศราคากลางรายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรีย

08 พ.ย. 2559 0 355

รร.บ้านไร่ออกเผยแพร่ประกาศราคากลาง รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารอเนกประสงค์ ส้วม แบบ ปร.4 (ก) | แบบ ปร.5 (ก) | แบบ ปร.6

รร.บ้านบางพระเผยแพร่ประกาศราคากลางงานปรับปรุงซ่อมแซมฯ  จำนวน 2 ร
รร.บ้านบางพระเผยแพร่ประกาศราคากลางงานปรับปรุงซ่อมแซมฯ จำนวน 2 ร

08 พ.ย. 2559 0 368

รร.บ้านบางพระเผยแพร่ประกาศราคากลางงานปรับปรุงซ่อมแซมฯ จำนวน 2 รายการ ดังนี้ - ประกาศราคากลางงานปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครูหลังที่ 1 และหลังที่ 2 คลิก..

^