schoolnews

รร.บ้านหนองบัวน้อยเผยแพร่ราคากลางในการจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
รร.บ้านหนองบัวน้อยเผยแพร่ราคากลางในการจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบ

23 พ.ค. 2560 0 722

รร.บ้านหนองบัวน้อยเผยแพร่ราคากลางในการจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประปา ปีงบประมาณ 2560 คลิกดูรายละเอียด

รร.บ้านควนหนองกกประกาศจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ
รร.บ้านควนหนองกกประกาศจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ

09 มี.ค. 2560 0 461

ประกาศโรงเรียนบ้านควนหนองกก เรื่อง ประกาศจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบที่ประสบอุทกภัย ประจำปีงบประมาณ 2560 คลิกรายละเอียด

รร.ห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) ประกาศเผยแพร่ราคากลางในการจัดซื้อหนังส
รร.ห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) ประกาศเผยแพร่ราคากลางในการจัดซื้อหนังส

20 ก.พ. 2560 0 506

รร.ห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) ประกาศเผยแพร่ราคากลางในการจัดซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 คลิกรายละเอียด

รร.ห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) ประกาศเผยแพร่ราคากลางรายการอุุปกรณ์งาน
รร.ห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) ประกาศเผยแพร่ราคากลางรายการอุุปกรณ์งาน

16 ธ.ค. 2559 0 419

รร.ห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) ประกาศเผยแพร่ราคากลางรายการอุุปกรณ์งานวิชาการงานอาหารและโภชนาการ คลิกรายละเอียด

รร.บ้านหนองหมอ เผยแพร่ประกาศราคากลางรายการจัดซื้ออุปกรณ์ห้องปฏิบ
รร.บ้านหนองหมอ เผยแพร่ประกาศราคากลางรายการจัดซื้ออุปกรณ์ห้องปฏิบ

09 ธ.ค. 2559 0 367

รร.บ้านหนองหมอ เผยแพร่ประกาศราคากลางรายการจัดซื้ออุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา) คลิกดูรายละเอียด

โรงเรียนบ้านพรุเตย  ประกาศเผยแพรราคากลางในการกอสรางสวม
โรงเรียนบ้านพรุเตย ประกาศเผยแพรราคากลางในการกอสรางสวม

16 พ.ย. 2559 0 340

​โรงเรียนบ้านพรุเตย ประกาศเผยแพร์ราคากลางในการกอสรางสวม คลิกดูรายละเอียด ​โรงเรียนบ้านพรุเตย ราคากลางก่อสร้างส้วม_ปร. 4-6 คลิกดูรายละเอียด

^