รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายแสวง ศรีพะเนิน

กลุ่มบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โทร.0884508585 Email saewngsripannoen@gmail.com

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์0884508585

อีเมล

^