รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางสาวกัญณภิษฐ์ ทองเนื้อห้า

กลุ่มบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน

ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน โทร.0895879404 Email Kannapit072@gmail.com

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์0895879404

อีเมล

^