รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางพรทิพย์ สมบูรณ์

กลุ่มบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล

ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ โทร.093 580 1011

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์093 580 1011

อีเมล

^