รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายธีระศักดิ์ กิตติคุณ

กลุ่มบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล

ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ โทร.0952944425

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์095-2944425

อีเมล

^