รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายธีระศักดิ์ กิตติคุณ

กลุ่มบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล

ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ โทร.095 294 4425

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์095 294 4425

อีเมล

^