รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางจำเรียง ทองสุข

กลุ่มบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล

ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลโทร.0810862086 Email reang_jum@windowslive.com

รายละเอียดนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ

ที่อยู่

โทรศัพท์0810862086

อีเมล

^