รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางจำเรียง ทองสุข

กลุ่มบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล

ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลโทร.081 086 2086 Email reang_jum@windowslive.com

รายละเอียดนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ

ที่อยู่

โทรศัพท์081 086 2086

อีเมล

^