รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายนิวัติ สุขไชยะ

กลุ่มบุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษ โทร.081 536 6320

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์081 536 6320

อีเมล

^