รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายนิวัติ สุขไชยะ

กลุ่มบุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ โทร.081-5366320

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์0815366320

อีเมล

^