รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางณที สุขไชยะ

กลุ่มบุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ตำแหน่งนักวิชาการเงินฯ ชำนาญการพิเศษ โทร.093 580 2591

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์093 580 2591

อีเมล

^