รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายวินิจ ธีระกุลพิศุทธิ์

กลุ่มบุคลากรกลุ่มอำนวยการ

ตำแหน่งพนักงานธุรการ ระดับ ส 3 โทร.084 051 9857

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์084 051 9857

อีเมล

^