รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายวินิจ ธีระกุลพิศุทธิ์

กลุ่มบุคลากรกลุ่มอำนวยการ

ตำแหน่งพนักงานธุรการ ระดับ ส 3 โทร.0840519857

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์0840519857

อีเมล

^