รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางสาวเบญจมาศ เอียดใหญ่

กลุ่มบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์082 285 6681

อีเมลbanjamas@trang2.go.th

^