รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายธีระ ซินมุข

กลุ่มบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล

ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ โทร.095 424 1297

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์095 424 1297

อีเมล

^