รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายธีระ ซินมุข

กลุ่มบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล

ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ โทร.0954241297

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์0954241297

อีเมล

^