รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายภูเบศ คงจันทร์

กลุ่มบุคลากรกลุ่มกฏหมายและคดี

ตำแหน่งปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี โทร.0918644966 Email pomphubes@hotmail.com

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์0918644966

อีเมลpomphubes@hotmail.com

^