บุคลากร

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

 • thumbnail

  นายแสวง ศรีพะเนิน

  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โทร.0884508585 Email saewngsripannoen@gmail.com

 • thumbnail

  นางวัลภา จันทร์มีศรี

  นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ โทร.0810895418

 • thumbnail

  นายสัมพันธ์ เซ่งหลี

  นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ โทร.0819582405

 • thumbnail

  นางสาลี ชีประวัติชัย

  นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ โทร.0862957999

 • thumbnail

  นางสาวบุษบา สมาธิ

  เจ้าหน้าที่งานลูกเสือ โทร.0822706989

 • thumbnail

  นางสาวทิฆัมพร พักตร์จันทร์

  นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตฯ

^