บุคลากร

กลุ่มนโยบายและแผน

 • thumbnail

  นางสาวกัญณภิษฐ์ ทองเนื้อห้า

  ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน โทร.0895879404 Email Kannapit072@gmail.com

 • thumbnail

  นางสุดใจ ฉูมิ

  นักวิเคราะห์นโยบายฯ ชำนาญการ โทร.087 281 1494

 • thumbnail

  นางเรณู ชูสังข์

  นักวิเคราะห์นโยบายฯ ชำนาญการ โทร.0869475349

 • thumbnail

  นางดรุณี ชูกรณ์

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ โทร.089-9727409

 • thumbnail

  นางสาววนัญญา สมาธิ

  นักวิเคราะห์นโยบายฯ ชำนาญการ โทร.0904946240

 • thumbnail

  นางกรศิริ วงศ์มณีทรัพย์

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน โทร.0850238432

^