ข่าวสาร

ด่วนที่สุด เรื่องการกรอกข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดสรรงบประมาณประจำปี
ด่วนที่สุด เรื่องการกรอกข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดสรรงบประมาณประจำปี

07 ส.ค. 2557 0 1,274

ด่วนที่สุด เรื่องการกรอกข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2558 ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลผ่านเว็บไซต์ www.obecict.bopp.go.th ให้แล้วเสร็จภายที่วั..

ระเบียบการแข่งขันเพื่อคัดเลือกนักกีฬาเปตองตัวแทนเยาวชนจังหวัดตรั
ระเบียบการแข่งขันเพื่อคัดเลือกนักกีฬาเปตองตัวแทนเยาวชนจังหวัดตรั

06 ส.ค. 2557 0 642

ระเบียบการแข่งขันเพื่อคัดเลือกนักกีฬาเปตองตัวแทนเยาวชนจังหวัดตรัง ในการแข่งขันคัดเลือกภาค ๔ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ >>คลิกรายละเอียด

เชิญสมัครอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้การละเล่นไทยเพื่อส่งเสริ
เชิญสมัครอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้การละเล่นไทยเพื่อส่งเสริ

22 ก.ค. 2557 0 1,300

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ได้จัดอบรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้การละเล่นไทยเพื่อส่งเสริมพัฒนาการในเด็กระดับอนุบาลและประถมศึกษา..

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

22 ก.ค. 2557 0 785

ศูนย์ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม วัดหน้าพระบรมธาตุ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม แต่เยาวชนในโรงเรียน นิสิต นักศึกษา ข้าราชการ พนักงานลูกจ้างตา..

ลงทะเบียนอบรมปฏิบัติการคอมฯ เฉพาะโรงเรียนที่มีรายชื่อในหนังสือ
ลงทะเบียนอบรมปฏิบัติการคอมฯ เฉพาะโรงเรียนที่มีรายชื่อในหนังสือ

17 ก.ค. 2557 0 857

อ้างถึงหนังสือ สพป.ตรัง เขต 2 ที่ ศธ 04053/2037 ลว 17 ก.ค. 57 ให้ ร.ร. ที่มีรายชื่อเข้าอบรมลงทะเบียนการอบรม คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>คลิกเพื่อ..

ขอให้ ร.ร. กรอกข้อมูลแบบสำรวจอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมของโรงเรียน
ขอให้ ร.ร. กรอกข้อมูลแบบสำรวจอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมของโรงเรียน

30 มิ.ย. 2557 0 1,563

แจ้งโรงเรียนในสังกัดทุกโรง ด้วย สำนักนโยบายและแผนฯ สพฐ. สำรวจอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม DLTV (การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมที่รับสัญญาณถ่ายท..

ขอเชิญโรงเรียนเข้าร่วมประชุมการเร่งติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณป
ขอเชิญโรงเรียนเข้าร่วมประชุมการเร่งติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณป

19 มิ.ย. 2557 0 1,162

ขอเชิญโรงเรียนที่มีรายชื่อต่อไปนี้ส่งเจ้าหน้าที่พัสดุหรือหัวหน้าเจ้าหน้าพัสดุของโรงเรียน จำนวน 1 คน เข้าร่วมประชุมการเร่งติดตามการใช้จ่ายเงินงบประม..

ให้ ร.ร. ตรวจสอบการยืนยันข้อมูล DMC ข้อมูล ณ วันที่ 16 มิ.ย. 57
ให้ ร.ร. ตรวจสอบการยืนยันข้อมูล DMC ข้อมูล ณ วันที่ 16 มิ.ย. 57

16 มิ.ย. 2557 0 841

ให้ ร.ร. ตรวจสอบสถานะการยืนยันข้อมูลของโรงเรียนในเขต ข้อมูล ณ วันที่ 16 มิ.ย. 57 และให้ ร.ร. ยืนยันให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 18 มิ.ย. 57 คลิกสถานะการ..

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคปฏิบัติและสอบภาคสัมภาษณ์ ตำแหน่งธุ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคปฏิบัติและสอบภาคสัมภาษณ์ ตำแหน่งธุ

03 มิ.ย. 2557 0 2,738

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคปฏิบัติและสอบภาคสัมภาษณ์ การคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน) คลิกร..

^