ข่าวสาร

ขอเลื่อนการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานการศ
ขอเลื่อนการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานการศ

17 เม.ย. 2558 0 1,724

ตามที่ สพฐ. และศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีครินทรวอโรฒ ได้จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกาาเพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาระดับประถมศึกษา ใน 5 กลุ่มสา..

คู่มือการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแนวใหม่
คู่มือการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแนวใหม่

08 เม.ย. 2558 0 4,441

คู่มือการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแนวใหม่ ตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล (CEFR) ทั้งระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา โรงเรียนสามาร..

ประกาศรายชื่อผู้สิทธิสอบแข่งขัน (ภาค ก) ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจ
ประกาศรายชื่อผู้สิทธิสอบแข่งขัน (ภาค ก) ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจ

08 เม.ย. 2558 0 13,394

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สิทธิสอบแข่งขัน (ภาค ก) ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าร..

เรียนเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเ
เรียนเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเ

07 เม.ย. 2558 0 1,193

เรียนเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา คลิกรายละเอียด

การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 4 ภูมิภาค วิชาบุกเบิก (ภาคใต้)
การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 4 ภูมิภาค วิชาบุกเบิก (ภาคใต้)

02 เม.ย. 2558 0 1,092

สพฐ. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการฝึกอบรมบุลากรทางการการลูกเสือวิชาบุกเบิก (ภาคใต้) และเข้าร่วมประชุมเพื่อรับมอบหมายภารกิจ ในวันที่ 19 เมษายน 2558..

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)

01 เม.ย. 2558 0 1,442

สพป.ตรัง เขต 2 มีตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ว่าง จำนวน 4 ตำแหน่ง คลิกรายละเอียด

ดาวน์โหลดแบบเรียนเร็วใหม่ เล่ม 1
ดาวน์โหลดแบบเรียนเร็วใหม่ เล่ม 1

31 มี.ค. 2558 0 7,365

โรงเรียนสามารถดาวน์โหลด แบบเรียนเร็วใหม่เล่ม ป.1 - ป.3 - แบบเรียนเร็วใหม่เล่ม 1 ตอนปลาย ป.3 คลิกดาวน์โหลด - แบบเรียนเร็วใหม่เล่ม 1 ตอนกลาง ป.2 คลิก..

เรื่องด่วนที่สุด โรงเรียนต้องรายงานการประเมินผลการจัดการศึกษาทาง
เรื่องด่วนที่สุด โรงเรียนต้องรายงานการประเมินผลการจัดการศึกษาทาง

29 มี.ค. 2558 0 1,039

เรื่องด่วนที่สุด โรงเรียนต้องรายงานการประเมินผลการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)ผ่านเว็บ https://dltv.feedback180.com ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2..

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์

23 มี.ค. 2558 0 1,080

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ ระหว่างวันที่ 1 -24 เม.ย. 2558 ณ ..

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าราชการเป็นราชการ
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าราชการเป็นราชการ

13 มี.ค. 2558 0 7,836

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต 2 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึ..

ขอเชิญร่วมอบรมวิธีสอนภาษาไทยชั้นอนุบาลและประถมศึกษา
ขอเชิญร่วมอบรมวิธีสอนภาษาไทยชั้นอนุบาลและประถมศึกษา

13 มี.ค. 2558 0 1,682

ขอเชิญร่วมอบรมวิธีสอนภาษาไทยชั้นอนุบาลและประถมศึกษา การสอนการอ่านกับกระบวนการคิด การสอนการเขียนและวรรณคดี คลิกรายละเอียด

การดำเนินงานการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้ม
การดำเนินงานการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้ม

12 มี.ค. 2558 0 1,996

ผลการดำเนินงานเกี่ยวกับผู้ขอรับการประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สพป.ตรัง เขต 2 คลิกรายละเอียด

บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 4 ภ
บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 4 ภ

12 มี.ค. 2558 0 1,578

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 4 ภูมิภาค 3 หลักสูตร หลักสูตรวิชาบุกเบิก 4 ภูมิภาค (ภาคใต้) ระหว่างวันที่ ..

มหาวิทยาลัยปทุมธานี ศูนย์ตรัง  เปิดรับนักศึกษาปริญญาโท
มหาวิทยาลัยปทุมธานี ศูนย์ตรัง เปิดรับนักศึกษาปริญญาโท

12 มี.ค. 2558 0 1,717

มหาวิทยาลัยปทุมธานี ศูนย์ตรัง เปิดรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา กำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ถึ..

ด่วนที่สุด ให้ร.ร.ในสังกัด ตรวจสอบสภาพการใช้งานระบบเครือข่ายอินเ
ด่วนที่สุด ให้ร.ร.ในสังกัด ตรวจสอบสภาพการใช้งานระบบเครือข่ายอินเ

09 มี.ค. 2558 0 1,106

ด่วนที่สุด ให้ร.ร.ในสังกัด ตรวจสอบสภาพการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยให้โรงเรียนกรอกผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่ http://202.29.172.140/obecdata ภ..

ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบที่ชำรุดทร
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบที่ชำรุดทร

03 มี.ค. 2558 0 1,523

โรงเรียนบ้านท่าปาบ ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบภัย คลิกรายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสอบคัดเลือก ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสอบคัดเลือก ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจ

03 มี.ค. 2558 0 3,631

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบ..

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุฯเป็นข้าราชกา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุฯเป็นข้าราชกา

25 ก.พ. 2558 0 3,599

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตรัง เขต 2 เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครู แล..

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งรองผอ.และผอ.สถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งรองผอ.และผอ.สถานศึกษา

24 ก.พ. 2558 0 3,061

ประกาศ อ.ก.ค.ศ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 เรื่องการขึ้นผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ..

^