ข่าวสาร

การดำเนินการได้มาของอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
การดำเนินการได้มาของอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

14 ส.ค. 2557 0 607

การดำเนินการได้มาของอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา - การกำหนดรายละเอียดและวิธีการเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึก..

แจ้งให้โรงเรียนทุกโรง ชมรายการเยี่ยมบ้านนักเรียน สพฐ. ทางโทรทัศน
แจ้งให้โรงเรียนทุกโรง ชมรายการเยี่ยมบ้านนักเรียน สพฐ. ทางโทรทัศน

14 ส.ค. 2557 0 911

แจ้งให้โรงเรียนทุกโรง ชมรายการเยี่ยมบ้านนักเรียน สพฐ. ทางโทรทัศน์ ช่อง NBT เวลา 15.30 -16.30 น. วันที่ 14 สิงหาคม 2557 จากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึก..

แบบฟอร์มจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการกรอกข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดสรรงบป
แบบฟอร์มจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการกรอกข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดสรรงบป

08 ส.ค. 2557 0 1,139

แบบฟอร์มจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการกรอกข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2558 และประกอบการชี้แจง (นอกงบประมาณ สพฐ.) ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ด่วนที่สุด เรื่องการกรอกข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดสรรงบประมาณประจำปี
ด่วนที่สุด เรื่องการกรอกข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดสรรงบประมาณประจำปี

07 ส.ค. 2557 0 1,110

ด่วนที่สุด เรื่องการกรอกข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2558 ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลผ่านเว็บไซต์ www.obecict.bopp.go.th ให้แล้วเสร็จภายที่วั..

ระเบียบการแข่งขันเพื่อคัดเลือกนักกีฬาเปตองตัวแทนเยาวชนจังหวัดตรั
ระเบียบการแข่งขันเพื่อคัดเลือกนักกีฬาเปตองตัวแทนเยาวชนจังหวัดตรั

06 ส.ค. 2557 0 514

ระเบียบการแข่งขันเพื่อคัดเลือกนักกีฬาเปตองตัวแทนเยาวชนจังหวัดตรัง ในการแข่งขันคัดเลือกภาค ๔ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ >>คลิกรายละเอียด

เชิญสมัครอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้การละเล่นไทยเพื่อส่งเสริ
เชิญสมัครอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้การละเล่นไทยเพื่อส่งเสริ

22 ก.ค. 2557 0 1,169

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ได้จัดอบรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้การละเล่นไทยเพื่อส่งเสริมพัฒนาการในเด็กระดับอนุบาลและประถมศึกษา..

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

22 ก.ค. 2557 0 582

ศูนย์ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม วัดหน้าพระบรมธาตุ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม แต่เยาวชนในโรงเรียน นิสิต นักศึกษา ข้าราชการ พนักงานลูกจ้างตา..

ลงทะเบียนอบรมปฏิบัติการคอมฯ เฉพาะโรงเรียนที่มีรายชื่อในหนังสือ
ลงทะเบียนอบรมปฏิบัติการคอมฯ เฉพาะโรงเรียนที่มีรายชื่อในหนังสือ

17 ก.ค. 2557 0 723

อ้างถึงหนังสือ สพป.ตรัง เขต 2 ที่ ศธ 04053/2037 ลว 17 ก.ค. 57 ให้ ร.ร. ที่มีรายชื่อเข้าอบรมลงทะเบียนการอบรม คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>คลิกเพื่อ..

ขอให้ ร.ร. กรอกข้อมูลแบบสำรวจอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมของโรงเรียน
ขอให้ ร.ร. กรอกข้อมูลแบบสำรวจอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมของโรงเรียน

30 มิ.ย. 2557 0 1,174

แจ้งโรงเรียนในสังกัดทุกโรง ด้วย สำนักนโยบายและแผนฯ สพฐ. สำรวจอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม DLTV (การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมที่รับสัญญาณถ่ายท..

ขอเชิญโรงเรียนเข้าร่วมประชุมการเร่งติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณป
ขอเชิญโรงเรียนเข้าร่วมประชุมการเร่งติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณป

19 มิ.ย. 2557 0 1,009

ขอเชิญโรงเรียนที่มีรายชื่อต่อไปนี้ส่งเจ้าหน้าที่พัสดุหรือหัวหน้าเจ้าหน้าพัสดุของโรงเรียน จำนวน 1 คน เข้าร่วมประชุมการเร่งติดตามการใช้จ่ายเงินงบประม..

ให้ ร.ร. ตรวจสอบการยืนยันข้อมูล DMC ข้อมูล ณ วันที่ 16 มิ.ย. 57
ให้ ร.ร. ตรวจสอบการยืนยันข้อมูล DMC ข้อมูล ณ วันที่ 16 มิ.ย. 57

16 มิ.ย. 2557 0 704

ให้ ร.ร. ตรวจสอบสถานะการยืนยันข้อมูลของโรงเรียนในเขต ข้อมูล ณ วันที่ 16 มิ.ย. 57 และให้ ร.ร. ยืนยันให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 18 มิ.ย. 57 คลิกสถานะการ..

^