ข่าวสาร

มหาวิทยาลัยปทุมธานี ศูนย์ตรัง  เปิดรับนักศึกษาปริญญาโท
มหาวิทยาลัยปทุมธานี ศูนย์ตรัง เปิดรับนักศึกษาปริญญาโท

12 มี.ค. 2558 0 1,439

มหาวิทยาลัยปทุมธานี ศูนย์ตรัง เปิดรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา กำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ถึ..

ด่วนที่สุด ให้ร.ร.ในสังกัด ตรวจสอบสภาพการใช้งานระบบเครือข่ายอินเ
ด่วนที่สุด ให้ร.ร.ในสังกัด ตรวจสอบสภาพการใช้งานระบบเครือข่ายอินเ

09 มี.ค. 2558 0 883

ด่วนที่สุด ให้ร.ร.ในสังกัด ตรวจสอบสภาพการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยให้โรงเรียนกรอกผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่ http://202.29.172.140/obecdata ภ..

ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบที่ชำรุดทร
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบที่ชำรุดทร

03 มี.ค. 2558 0 1,223

โรงเรียนบ้านท่าปาบ ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบภัย คลิกรายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสอบคัดเลือก ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสอบคัดเลือก ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจ

03 มี.ค. 2558 0 3,382

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบ..

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุฯเป็นข้าราชกา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุฯเป็นข้าราชกา

25 ก.พ. 2558 0 3,123

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตรัง เขต 2 เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครู แล..

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งรองผอ.และผอ.สถานศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งรองผอ.และผอ.สถานศึกษา

24 ก.พ. 2558 0 2,812

ประกาศ อ.ก.ค.ศ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 เรื่องการขึ้นผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ..

ประกาศ สพป.ตรัง เขต 2 เรื่อง ขายทอดตลาดอาคารชำรุดของ ร.ร.วัดคีรี
ประกาศ สพป.ตรัง เขต 2 เรื่อง ขายทอดตลาดอาคารชำรุดของ ร.ร.วัดคีรี

24 ก.พ. 2558 0 747

ด้วย สพป.ตรัง เขต 2 มีความประสงค์จะขายทอดตลอดอาคารชำรุดของโรงเรียนวัดคีรีวิหาร จำนวน 1 รายการ คือ อาคารเรียน แบบ ป.1ก (แบบตึกชั้นเดียว) จำนวน 1 หลั..

ด่วนที่สุด ให้ ร.ร.ที่ได้รับจัดสรรงบลุงทุนรายงานผลการบริหารงบประ
ด่วนที่สุด ให้ ร.ร.ที่ได้รับจัดสรรงบลุงทุนรายงานผลการบริหารงบประ

23 ก.พ. 2558 0 1,113

ด่วน ให้โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณฯ กรอกข้อมูลรายงานผลการบริหารงบประมาณงบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25..

วินัยและการรักษาวินัยข้าราชการครูและ พ.ร.บ. ระเบียนข้าราชการ
วินัยและการรักษาวินัยข้าราชการครูและ พ.ร.บ. ระเบียนข้าราชการ

12 ก.พ. 2558 0 12,748

วินัยและการรักษาวินัยข้าราชการครูและ พ.ร.บ. ระเบียนข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยวันออกจากราชการ ดาวน์โหลด กฎ ก.ค.ศ.ว่า..

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้นำยุคใหม่ รุ่นที่ 1
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้นำยุคใหม่ รุ่นที่ 1

09 ก.พ. 2558 0 1,146

มูลนิธิพัมนาข้าราชการ ได้ร่วมมือกับศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่" จัดขึ้นระหว่างวันที่..

รับสมัครคัดเลือกพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ครูสอนศาสนาอิสลาม วิท
รับสมัครคัดเลือกพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ครูสอนศาสนาอิสลาม วิท

09 ก.พ. 2558 0 6,444

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต2 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ครูสอนศาสนาอิสลาม วิทยากรอิสลามศึกษา พนักงาน..

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกฯ ตำแหน่งผอ.และรองผอ. สถานศึก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกฯ ตำแหน่งผอ.และรองผอ. สถานศึก

06 ก.พ. 2558 0 2,217

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 เรื่อง ประกาศรายชื่อผูัมีสิทธิสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั..

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลการสอบแข่งขันทางวิชาการ รอบแรกระดับเ
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลการสอบแข่งขันทางวิชาการ รอบแรกระดับเ

06 ก.พ. 2558 0 1,254

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลการสอบแข่งขันทางวิชาการ รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2558 วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1) สำนักงานเขตพื้..

ขอเชิญชวนผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการฯ
ขอเชิญชวนผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการฯ

04 ก.พ. 2558 0 1,558

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) สมาคมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (สวคท.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรน..

ร่างขอบเขตของงาน  (TOR) งานก่อสร้างอาคารเรียน
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) งานก่อสร้างอาคารเรียน

27 ม.ค. 2558 0 718

โรงเรียนบ้านนาเมืองเพชร ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณ ปี ๒๕๕๘ ตามแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา งานก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุ..

^