รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้าชั่วคราวจ้างจากเงินงบประมาณของ สพฐ.

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้าชั่วคราวจ้างจากเงินงบประมาณของ สพฐ.
https://drive.google.com/...EHX/view?usp=sharing

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^