ประกาศขายทอดตลาดอาคารเก่ารร.วัดคีรีวิหาร ปีงบประมาณ 2564

ส่งประกาศขายทอดตลาดอาคารเก่ารร.วัดคีรีวิหาร ปีงบประมาณ 2564
https://drive.google.com/file/d/1X3lUulNWo3ub754hlxVVdZOhkBPBEKYk/preview

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^