คุรุสภาแจ้งเตือนให้ตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ใ

**คุรุสภาแจ้งเตือนให้ตรวจสอบวันหมดอายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา **
ขอให้ผู้ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตรวจสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของท่าน หากใบอนุญาตฯ หมดอายุแล้วให้รีบดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตฯ โดยด่วน 
เพราะข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2559 ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา (9 ธันวาคม 2559) กำหนดให้ผู้ที่ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหลังจากวันที่ใบอนุญาตหมดอายุแล้ว และต้องไม่พ้นระยะเวลา 5 ปี ที่ใบอนุญาตยังมีอายุใช้ได้ จะต้องเสียค่าดำเนินการกรณีขอต่ออายุใบอนุญาตล่าช้า เป็นเงินเดือนละ 200 บาท ระยะเวลาที่นับได้ไม่ถึง 1 เดือนให้นับเป็น 1 เดือน โดยจะเริ่มคิดค่าดำเนินการกรณีขอต่ออายุใบอนุญาตล่าช้าตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป  คลิกดูรายละเอียด 
คลิกดูรายชื่อผู้ที่ใบอนุญาตหมดอายุตั้งแต่ 17 พ.ย.2559 - 15 พ.ค. 2560 ประเภทวิชาชีพครู
คลิกดูรายชื่อผู้ที่ใบอนุญาตหมดอายุตั้งแต่ 17 พ.ย.2559 - 15 พ.ค. 2560 ประเภทวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา

ผู้เขียน : Admin
โพสต์เมื่อ : 01 มิ.ย. 2560
ป้ายกำกับ :

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^