ประกาศเกียรติคุณ “ครูผู้สอนดีเด่น” ประจำปี พ.ศ.2556‏‏

ด้วยคุรุสภา กำหนดให้มีการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพครู เพื่อส่งเสริมสมรรถนะ และประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครูที่ปฏิบัติหน้าที่ ปฏิบัติตนดี มีผลงานดีเด่น ให้มีศักยภาพสูงขึ้น เสริมสร้างศรัทธา และเป็นแบบอย่างที่ดีในวิชาชีพครู สร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม จึงขอประกาศรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพครูให้ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตร "ครูผู้สอนดีเด่น" จำนวน 2,703 คน คลิกรายละเอียด
ผู้เขียน : Admin
โพสต์เมื่อ : 14 ต.ค. 2556
ป้ายกำกับ :

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^