​การรายงานจุดเน้นในระบบออนไลน์

โรงเรียนดาวน์โหลดแบบทดสอบทุกตัวชี้วัดในระดับชั้นที่โรงเรียนเปิดสอน และรายงานผลภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ในระบบออนไลน์ภายในวันที่ 26 ตุลาคม 2556 ที่เว็บไซต์ http://www.stabab.com/school/ โดยใช้รหัสผู้ใช้และรหัสผ่านเดียวกับการรายงานการอ่าน ชั้น ป.3, ป.6 

คลิกดาวน์โหลด ข้อสอบจุดเน้น   ป.1   |   ป.2   |    ป.3  |    ป.4   |    ป.5  |    ป.6    |    ม.1  |   ม.2   |    ม.3
ผู้เขียน : Admin
โพสต์เมื่อ : 01 ต.ค. 2556
ป้ายกำกับ :

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^