การมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี"ประจำปี 255

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้จัดให้มีพิธีมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี 2557 ในงานวันครูโลก วันที่ 6 ตุลาคม 2557 ณ หอประชุมคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา และมีผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในสังกัดได้รับรับคัดเลือก จำนวน 4 คน คือ
1. นางชุลีกร ยิ้มสุด   รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 2
2. นางจรรยา ใส้เพี้ย  ศน.สพป.ตรัง เขต 2
3. นางสำอาง ทรงกิติพิศาล ผอ.โรงเรียนบ้านหนองหมอ
4. นายพัทธพงศ์ แก้วละเอียด ครู โรงเรียนบ้านคลองมวน
ผู้เขียน : Admin
โพสต์เมื่อ : 02 ต.ค. 2557
ป้ายกำกับ :

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^