โรงเรียนขนาดเล็กที่ได้รับสรรงบประมาณปี 2557 เพื่อจัดหาและติดตั้ง

ให้โรงเรียนขนาดเล็กที่ได้รับสรรงบประมาณปี 2557 เพื่อจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม รายงานผลการซื้อผ่านเว็บไซต์ http://210.246.188.154/dltv
โดยใช้ user name และรหัสผ่านของโรงเรียน เป็นรหัส SMIS (หรัส 8 ตัวขึ้นต้นด้วย 9202xxx) ตามแบบรายงานที่แจ้งตามหนังสือ ที่ศธ 04053/2720 ลงวันที่ 5 กันยายน 2557
ผู้เขียน : Admin
โพสต์เมื่อ : 22 ก.ย. 2557
ป้ายกำกับ :

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^