รายงานการประเมินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อแก้ปัญหาและพ

ชื่อผลงาน   :    รายงานการประเมินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาศักยภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก : กรณีโรงเรียนวัดนิคมประทีป ปีการศึกษา 
                           2555-2556
ผู้รายงาน    :    นายศักดา วัจนพิสิฐ
                     ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดนิคมประทีป
                     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
ปีที่รายงาน  :    2555-2556

คลิกรายละเอียด
ผู้เขียน : Admin
โพสต์เมื่อ : 15 ก.ย. 2557
ป้ายกำกับ :

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^