ประกาศด่วน ตามที่ สพป.ตรัง 2 ได้แจ้งให้กลุ่มโรงเรียนดำเนินการ

ประกาศด่วน ตามที่ สพป.ตรัง 2 ได้แจ้งให้กลุ่มโรงเรียนดำเนินการแข่งขันกิจกรรมนักเรียนตามโครงการเสริมสร้างหลักศาสนา จริยธรรม มารยาท คุณธรรม คุณความดี งบประมาณ 8000 บาท บัดนี้กลุ่มโรงเรียนท่าน ยังไม่รายงานผลตัวแทนกลุ่มเข้าร่วมแข่งขันระดับเขตฯ จึงขอให้รายงานด่วน ภายในวันที่ 11 ก.ย. 2557 ได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เพื่อจะรวบรวมให้ศูนย์สาระจัดโปรแกรมการแข่งขันต่อไป 
กลุ่มที่ยังไม่ได้จัดส่งให้เขตฯ
1.กลุ่มเสมสามัคคี
2.กลุ่มทักษิณวรวิทย์
3.กลุ่มบูรพาอันดามัน 1
4.
กลุ่มบูรพาอันดามัน 2
5.กลุ่มสายน้ำตรัง
6.กลุ่มอันดามัน
ผู้เขียน : Admin
โพสต์เมื่อ : 11 ก.ย. 2557
ป้ายกำกับ :

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^