ประกาศการแข่งขันทักษะและความสามารถนักเรียน

ประกาศการแข่งขันทักษะและความสามารถนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่จะแก้ไขรายชื่อนักเรียนให้ในกรณีสะกด ชื่อ - นามสกุล ผิดเท่านั้น  จะไม่มีการแก้ไขให้ในกรณีเปลี่ยนตัวนักเรียน การขอแก้ไข ชื่อ-สกุล ให้ถูกต้อง ต้องเป็นหนังสือราชการจากผู้อำนวยการโรงเรียนเท่านั้น
ผู้เขียน : Admin
โพสต์เมื่อ : 09 ก.ย. 2557
ป้ายกำกับ :

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^