ข่าวสาร

ขอเลื่อนการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานการศ
ขอเลื่อนการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานการศ

17 เม.ย. 2558 0 1,574

ตามที่ สพฐ. และศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีครินทรวอโรฒ ได้จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกาาเพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาระดับประถมศึกษา ใน 5 กลุ่มสา..

ขอเชิญร่วมอบรมวิธีสอนภาษาไทยชั้นอนุบาลและประถมศึกษา
ขอเชิญร่วมอบรมวิธีสอนภาษาไทยชั้นอนุบาลและประถมศึกษา

13 มี.ค. 2558 0 1,560

ขอเชิญร่วมอบรมวิธีสอนภาษาไทยชั้นอนุบาลและประถมศึกษา การสอนการอ่านกับกระบวนการคิด การสอนการเขียนและวรรณคดี คลิกรายละเอียด

การดำเนินงานการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้ม
การดำเนินงานการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้ม

12 มี.ค. 2558 0 1,858

ผลการดำเนินงานเกี่ยวกับผู้ขอรับการประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สพป.ตรัง เขต 2 คลิกรายละเอียด

บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 4 ภ
บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 4 ภ

12 มี.ค. 2558 0 1,437

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 4 ภูมิภาค 3 หลักสูตร หลักสูตรวิชาบุกเบิก 4 ภูมิภาค (ภาคใต้) ระหว่างวันที่ ..

มหาวิทยาลัยปทุมธานี ศูนย์ตรัง  เปิดรับนักศึกษาปริญญาโท
มหาวิทยาลัยปทุมธานี ศูนย์ตรัง เปิดรับนักศึกษาปริญญาโท

12 มี.ค. 2558 0 1,565

มหาวิทยาลัยปทุมธานี ศูนย์ตรัง เปิดรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา กำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ถึ..

วินัยและการรักษาวินัยข้าราชการครูและ พ.ร.บ. ระเบียนข้าราชการ
วินัยและการรักษาวินัยข้าราชการครูและ พ.ร.บ. ระเบียนข้าราชการ

12 ก.พ. 2558 0 12,855

วินัยและการรักษาวินัยข้าราชการครูและ พ.ร.บ. ระเบียนข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยวันออกจากราชการ ดาวน์โหลด กฎ ก.ค.ศ.ว่า..

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้นำยุคใหม่ รุ่นที่ 1
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้นำยุคใหม่ รุ่นที่ 1

09 ก.พ. 2558 0 1,263

มูลนิธิพัมนาข้าราชการ ได้ร่วมมือกับศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่" จัดขึ้นระหว่างวันที่..

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลการสอบแข่งขันทางวิชาการ รอบแรกระดับเ
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลการสอบแข่งขันทางวิชาการ รอบแรกระดับเ

06 ก.พ. 2558 0 1,353

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลการสอบแข่งขันทางวิชาการ รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2558 วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1) สำนักงานเขตพื้..

ขอเชิญชวนผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการฯ
ขอเชิญชวนผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการฯ

04 ก.พ. 2558 0 1,772

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) สมาคมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (สวคท.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรน..

ประกาศ สพป.ตรัง 2 เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราช
ประกาศ สพป.ตรัง 2 เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราช

09 ธ.ค. 2557 0 1,408

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพีกข้าราชการ จำนวน 1 หลัง คลิกที่นี้

แจ้งโรงเรียนส่งสัญญาจ้างรายการค่าจ้าง
แจ้งโรงเรียนส่งสัญญาจ้างรายการค่าจ้าง

08 ธ.ค. 2557 0 1,560

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ตามที่แจ้งโรงเรียนส่งสัญญาจ้างรายการค่าจ้าง จำนวน 4 รายการ ขอให้โรงเรียนได้ตรวจสอบรายละเอียดของสัญญาจ้างเพื่อประก..

การตรวจสอบรายละเอียดการเบิกเงินเดือน
การตรวจสอบรายละเอียดการเบิกเงินเดือน

08 ธ.ค. 2557 0 1,606

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ตามที่ให้โรงเรียนได้แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องได้ตรวจสอบรายละเอียดการเบิกเงินเดือนขอเรียนว่าให้ผู้ที่มีข้อมูลสงสัยได้ติ..

ประกาศ สพป.ตรัง 2 เรื่องรับสมัครสอบคัคเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูก
ประกาศ สพป.ตรัง 2 เรื่องรับสมัครสอบคัคเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูก

03 ธ.ค. 2557 0 2,129

ประกาศ สพป.ตรัง 2 เรื่องรับสมัครสอบคัคเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ และ ยาม คลิกรายละเอียด

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู

28 พ.ย. 2557 0 1,756

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลรับราชการเป็นข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู่ช่วย ..

รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด ย้อนรอยวิถีไทย กลุ่มสาระ
รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด ย้อนรอยวิถีไทย กลุ่มสาระ

28 พ.ย. 2557 0 1,795

หัวข้อ : รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด ย้อนรอยวิถีไทย กลุ่มสาระ การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รหัสวิชา : ส 13102 รายวิชาประวัติศา..

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ

26 พ.ย. 2557 0 1,771

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต..

ขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมวิชาการ
ขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมวิชาการ

14 พ.ย. 2557 0 1,309

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด้กและครอบเด้ก มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดจัดงานวิชาการ "การพัฒนาเด็กเยาวชน และครอบครัว" ระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจ..

^