ข่าวสาร

การจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2
การจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2

22 ก.ค. 2558 0 1,389

- การจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ หนังสือนำ | บัญชีจัดสรร ..

การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา

22 ก.ค. 2558 0 1,138

สพป.ตรัง เขต 2 ประกาศการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 คลิกรายละเอียด | แบบฟอร์มเสนอชื่อ

การประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยการความสะดวกใ
การประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยการความสะดวกใ

16 ก.ค. 2558 0 1,268

ด้วย พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 กำหนดให้ทุกส่วนราชการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน เพื่อให้การดำเนินการตามพร..

ขอให้โรงเรียนกรอกข้อมูลการชำระค่าไฟฟ้า
ขอให้โรงเรียนกรอกข้อมูลการชำระค่าไฟฟ้า

08 ก.ค. 2558 0 1,430

ตามหนังสือ สพป.ตรัง เขต2 ด่วนที่สุด ที่ศธ04053/2422 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2558 เรื่อง สำรวจการใช้ค่าสาธารณูปโภครายการค่าไฟฟ้า ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลการ..

เอกสารในการอบรมโครงการพัฒนาการจัดทำแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา
เอกสารในการอบรมโครงการพัฒนาการจัดทำแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา

02 ก.ค. 2558 0 1,288

เอกสารในการอบรมโครงการพัฒนาการจัดทำแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 25-30 มิถุนายน 2558 ณ โรงเรียนกลึง (วิทยาคาร) คลิกดูรายละเอียดบรรยายswot..

ด่วนที่สุด ให้โรงเรียนดำเนินกรอกข้อมูล ผอ.โรงเรียน
ด่วนที่สุด ให้โรงเรียนดำเนินกรอกข้อมูล ผอ.โรงเรียน

09 มิ.ย. 2558 0 1,221

ด่วนที่สุด เรื่อง : การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ.ศ. 2558 สำนักงาน ก.พ.ร. ได้สร้างระบบสารสนเทศเพื่อรอง..

ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอ
ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอ

12 พ.ค. 2558 0 5,058

ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ บุคลากรทางกา..

ประกาศ รับสมัครนักศึกษา ม.ปทุมธานีศูนย์ตรัง รุ่นที่ 6
ประกาศ รับสมัครนักศึกษา ม.ปทุมธานีศูนย์ตรัง รุ่นที่ 6

11 พ.ค. 2558 0 1,303

ประกาศ รับสมัครนักศึกษา ม.ปทุมธานีศูนย์ตรัง รุ่นที่ 6 สาขสวิชาการบริหารการศึกษา ตั้งแต่ระดับ ป.โท บัดนี้ จนถึงวันที่ 16 พ.ค. 2558 (วันที่ 16 พ.ค. 2..

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษา ม.ปทุมธานีศูนย์ตรัง รุ่นที่ 6
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษา ม.ปทุมธานีศูนย์ตรัง รุ่นที่ 6

11 พ.ค. 2558 0 1,079

มหาวิทยาลัยปทุมธานีศูนย์ตรัง มีกำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษา รุ่นที่ 6 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ในวันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 10 โรง..

ขอเลื่อนการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานการศ
ขอเลื่อนการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานการศ

17 เม.ย. 2558 0 1,406

ตามที่ สพฐ. และศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีครินทรวอโรฒ ได้จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกาาเพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาระดับประถมศึกษา ใน 5 กลุ่มสา..

ขอเชิญร่วมอบรมวิธีสอนภาษาไทยชั้นอนุบาลและประถมศึกษา
ขอเชิญร่วมอบรมวิธีสอนภาษาไทยชั้นอนุบาลและประถมศึกษา

13 มี.ค. 2558 0 1,387

ขอเชิญร่วมอบรมวิธีสอนภาษาไทยชั้นอนุบาลและประถมศึกษา การสอนการอ่านกับกระบวนการคิด การสอนการเขียนและวรรณคดี คลิกรายละเอียด

การดำเนินงานการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้ม
การดำเนินงานการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้ม

12 มี.ค. 2558 0 1,680

ผลการดำเนินงานเกี่ยวกับผู้ขอรับการประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สพป.ตรัง เขต 2 คลิกรายละเอียด

บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 4 ภ
บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 4 ภ

12 มี.ค. 2558 0 1,300

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 4 ภูมิภาค 3 หลักสูตร หลักสูตรวิชาบุกเบิก 4 ภูมิภาค (ภาคใต้) ระหว่างวันที่ ..

มหาวิทยาลัยปทุมธานี ศูนย์ตรัง  เปิดรับนักศึกษาปริญญาโท
มหาวิทยาลัยปทุมธานี ศูนย์ตรัง เปิดรับนักศึกษาปริญญาโท

12 มี.ค. 2558 0 1,381

มหาวิทยาลัยปทุมธานี ศูนย์ตรัง เปิดรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา กำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ถึ..

^