ข่าวสาร

สำรวจคำขอตั้งงบประมาณปี ๒๕๖๑ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อ
สำรวจคำขอตั้งงบประมาณปี ๒๕๖๑ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อ

11 พ.ย. 2559 0 1,415

ให้โรงเรียนตรวจสอบความขาดแคลนจำเป็นและต้องการครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง และการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โดยให้ศึกษาแนวทาง ..

ขอเชิญคัดตัวนักกีฬาตัวแทนจ.ตรัง แข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45
ขอเชิญคัดตัวนักกีฬาตัวแทนจ.ตรัง แข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45

25 ต.ค. 2559 0 1,395

ด้วยชมรมเปตองจ.ตรัง จะทำการคัดเลือกนักกีฬาเปตอง เพื่อเป็นตัวแทนจ.ตรัง ไปทำการคัดเลือกตัวแทนภาค 4 จ.พังงา และไปทำการแข่งขันกีฬาแห่งชาติที่ จ.สงขลา ค..

การรับสมัครเข้าร่วมเป็นวุฒิอาสาธนาคารสมอง
การรับสมัครเข้าร่วมเป็นวุฒิอาสาธนาคารสมอง

12 ต.ค. 2559 0 1,169

ด้วย จังหวัดตรัง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และแจ้งข้าราชาการที่เกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ 2559 ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ ความรู้ ความเช่ี่ยวชาญ สา..

ประสัมพันธ์ในการเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรเพื่อเข้ารับการคัดเลือกรา
ประสัมพันธ์ในการเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรเพื่อเข้ารับการคัดเลือกรา

12 ต.ค. 2559 0 1,312

ด้วย สป.ศธ. ขอความร่วมมือและประชาสัมพันธ์ในการเสนอชื่อบุคคล หรือองค์กรเพื่อเข้ารับการคัดเลือกรางวัลดีเด่นต่างๆ ในงาน "เทียนส่องใจ" เนื่อง..

การสรรหาครูเกียรติคุณผู้ตามรายพระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน ครั้งท
การสรรหาครูเกียรติคุณผู้ตามรายพระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน ครั้งท

14 ก.ย. 2559 0 1,286

สมาคมครุศาสตร์สัมพันธ์ ร่วมกับคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ได้จัดโครงการเชิดชูครูเกียรติคุณผู้ตามรอยพระผ..

การปฐมนิเทศนักศึกษา ม.ปทุมธานี ศูนย์ตรัง
การปฐมนิเทศนักศึกษา ม.ปทุมธานี ศูนย์ตรัง

30 ส.ค. 2559 0 1,199

มหาวิทยาลัยปทุมธานี ศูนย์ตรัง มีกำหนดปฐมนิเทศนักศึกษา มหาวิทยาลัยปทุมธานี ศูนย์ตรัง ปีการศึกษา 2559 ในวันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2559 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา..

ประกาศผลการเมินผลการประเมิน (Best Practice) ของโรงเรียนในฝัน
ประกาศผลการเมินผลการประเมิน (Best Practice) ของโรงเรียนในฝัน

05 ส.ค. 2559 0 1,212

ประกาศ สพป.ตรัง เขต 2 เรื่อง ผลการเมินผลการประเมินวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ของโรงเรียนในฝัน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ 255..

โรงเรียนที่ยังไม่ดำเนินบันทึกข้อมูลพิกัดโรงเรียน
โรงเรียนที่ยังไม่ดำเนินบันทึกข้อมูลพิกัดโรงเรียน

04 ส.ค. 2559 0 1,186

โรงเรียนที่ยังไม่ดำเนินบันทึกข้อมูลพิกัดโรงเรียน ขอให้ดำเนินการให้แล้ว ภายในวันที่ 5 ส.ค. 59 เวลา 12.00 น. ด้วยน่ะค่ะ รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน สถา..

การบันทึกข้อมูลพิกัดโรงเรียน
การบันทึกข้อมูลพิกัดโรงเรียน

28 ก.ค. 2559 0 1,666

​​ การบันทึกข้อมูลพิกัดโรงเรียน ดาวน์โหลดแอพฯ "พิกัดโรงเรียน" แจ้งโรงเรียนดำเนินการติดตั้งและเข้าบันทึกข้อมูลพิกัดด้วยแอพฯ ผ่านโทรศัทพ์มื..

การติดตั้ง และเข้าใช้งานระบบ G-Chat
การติดตั้ง และเข้าใช้งานระบบ G-Chat

28 ก.ค. 2559 0 1,128

แจ้งอีเมลล์สำหรับผู้อำนวยการโรงเรียน เพื่อเข้าใช้งานแอพพลิเคชั่น G-Chat ​ คลิกดูรายชื่ออีเมลล์ คลิกเช็คอีเมลล์ ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น G-Chat คู่มือส..

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพนั
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพนั

05 ก.ค. 2559 0 1,514

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป้นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด สังกัดสำนักงา..

รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ยืนยันข้อมูล schoolmis ปีการศึกษา 2558
รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ยืนยันข้อมูล schoolmis ปีการศึกษา 2558

04 ก.ค. 2559 0 1,521

รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ยืนยันข้อมูล schoolmis ปีการศึกษา 2558 รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน 92020006 บ้านบาตูปูเต๊ะ สาขาบ้านหลังเขา 92020012 บ้านหนองเ..

รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ยืนยันข้อมูล schoolmis ปีการศึกษา 2558
รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ยืนยันข้อมูล schoolmis ปีการศึกษา 2558

22 มิ.ย. 2559 0 1,584

รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ยืนยันข้อมูล SchoolMis ประจำปีการศึกษา 2558 จำนวน 19 โรงเรียน ขอให้โรงเรียนดังกล่าวดำเนินจัดทำข้อมูลและยืนยันข้อมูลให้แล้วเ..

แจ้งโรงเรียนในสังกัด สพป.ตรัง 2 ให้ทางโรงเรียน ประสานสถานีอนามัย
แจ้งโรงเรียนในสังกัด สพป.ตรัง 2 ให้ทางโรงเรียน ประสานสถานีอนามัย

22 มิ.ย. 2559 0 1,393

ตามที่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้ขอข้อมูลตาม ทร.14 เด็กที่เกิด ปี พ.ศ.2557 ไปอำเภอต่าง ๆ นั้น ปรากฎว่า ทุกอำเภอไม่สามารถให้ข้อมูลได้ ฉะนั้น ให..

^