ข่าวสาร

การประชุมสัมมนาทางวิชาการและประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2559
การประชุมสัมมนาทางวิชาการและประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2559

02 มี.ค. 2560 0 1,556

การประชุมสัมมนาทางวิชาการและประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2559 เรื่อง การบริหารเขตพื้นที่การศึกษา : ข้อกลางที่มีประสิทธิภาพ (Area Based Management : The ..

​สพป.ตรัง เขต 2 ขอประชาสัมพันธ์และรับบริจาคสิ่งของจากผู้มีจิตศรั
​สพป.ตรัง เขต 2 ขอประชาสัมพันธ์และรับบริจาคสิ่งของจากผู้มีจิตศรั

12 ม.ค. 2560 0 1,249

สพป.ตรัง เขต 2 ขอประชาสัมพันธ์และรับบริจาคสิ่งของจากผู้มีจิตศรัทธา เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภัย เช่น อุปกรณ์เครื่องเขียน แบบเรียน ชุดนักเรียน ..

สำรวจคำขอตั้งงบประมาณปี ๒๕๖๑ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อ
สำรวจคำขอตั้งงบประมาณปี ๒๕๖๑ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อ

11 พ.ย. 2559 0 1,691

ให้โรงเรียนตรวจสอบความขาดแคลนจำเป็นและต้องการครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง และการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โดยให้ศึกษาแนวทาง ..

ขอเชิญคัดตัวนักกีฬาตัวแทนจ.ตรัง แข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45
ขอเชิญคัดตัวนักกีฬาตัวแทนจ.ตรัง แข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45

25 ต.ค. 2559 0 1,567

ด้วยชมรมเปตองจ.ตรัง จะทำการคัดเลือกนักกีฬาเปตอง เพื่อเป็นตัวแทนจ.ตรัง ไปทำการคัดเลือกตัวแทนภาค 4 จ.พังงา และไปทำการแข่งขันกีฬาแห่งชาติที่ จ.สงขลา ค..

การรับสมัครเข้าร่วมเป็นวุฒิอาสาธนาคารสมอง
การรับสมัครเข้าร่วมเป็นวุฒิอาสาธนาคารสมอง

12 ต.ค. 2559 0 1,327

ด้วย จังหวัดตรัง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และแจ้งข้าราชาการที่เกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ 2559 ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ ความรู้ ความเช่ี่ยวชาญ สา..

ประสัมพันธ์ในการเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรเพื่อเข้ารับการคัดเลือกรา
ประสัมพันธ์ในการเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรเพื่อเข้ารับการคัดเลือกรา

12 ต.ค. 2559 0 1,480

ด้วย สป.ศธ. ขอความร่วมมือและประชาสัมพันธ์ในการเสนอชื่อบุคคล หรือองค์กรเพื่อเข้ารับการคัดเลือกรางวัลดีเด่นต่างๆ ในงาน "เทียนส่องใจ" เนื่อง..

การสรรหาครูเกียรติคุณผู้ตามรายพระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน ครั้งท
การสรรหาครูเกียรติคุณผู้ตามรายพระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน ครั้งท

14 ก.ย. 2559 0 1,419

สมาคมครุศาสตร์สัมพันธ์ ร่วมกับคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ได้จัดโครงการเชิดชูครูเกียรติคุณผู้ตามรอยพระผ..

การปฐมนิเทศนักศึกษา ม.ปทุมธานี ศูนย์ตรัง
การปฐมนิเทศนักศึกษา ม.ปทุมธานี ศูนย์ตรัง

30 ส.ค. 2559 0 1,367

มหาวิทยาลัยปทุมธานี ศูนย์ตรัง มีกำหนดปฐมนิเทศนักศึกษา มหาวิทยาลัยปทุมธานี ศูนย์ตรัง ปีการศึกษา 2559 ในวันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2559 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา..

ประกาศผลการเมินผลการประเมิน (Best Practice) ของโรงเรียนในฝัน
ประกาศผลการเมินผลการประเมิน (Best Practice) ของโรงเรียนในฝัน

05 ส.ค. 2559 0 1,381

ประกาศ สพป.ตรัง เขต 2 เรื่อง ผลการเมินผลการประเมินวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ของโรงเรียนในฝัน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ 255..

โรงเรียนที่ยังไม่ดำเนินบันทึกข้อมูลพิกัดโรงเรียน
โรงเรียนที่ยังไม่ดำเนินบันทึกข้อมูลพิกัดโรงเรียน

04 ส.ค. 2559 0 1,355

โรงเรียนที่ยังไม่ดำเนินบันทึกข้อมูลพิกัดโรงเรียน ขอให้ดำเนินการให้แล้ว ภายในวันที่ 5 ส.ค. 59 เวลา 12.00 น. ด้วยน่ะค่ะ รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน สถา..

การบันทึกข้อมูลพิกัดโรงเรียน
การบันทึกข้อมูลพิกัดโรงเรียน

28 ก.ค. 2559 0 1,835

​​ การบันทึกข้อมูลพิกัดโรงเรียน ดาวน์โหลดแอพฯ "พิกัดโรงเรียน" แจ้งโรงเรียนดำเนินการติดตั้งและเข้าบันทึกข้อมูลพิกัดด้วยแอพฯ ผ่านโทรศัทพ์มื..

^