ข่าวกิจกรรม

ดูทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมด

ดาวน์โหลด

http://www.trang2.go.th/skin/ext/pdf.png (270) 21 พ.ค. 2561 คู่มือ โรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

http://www.trang2.go.th/skin/ext/rar.png (117) 28 ต.ค. 2559 เขตพื้นที่(Zoning)บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาห้ามมิให้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อ.รัษฎา

http://www.trang2.go.th/skin/ext/rar.png (33) 28 ต.ค. 2559 เขตพื้นที่(Zoning)บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาห้ามมิให้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อ.สิเกา

http://www.trang2.go.th/skin/ext/rar.png (33) 28 ต.ค. 2559 เขตพื้นที่(Zoning)บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาห้ามมิให้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อ.วังวิเศษ

http://www.trang2.go.th/skin/ext/rar.png (43) 28 ต.ค. 2559 เขตพื้นที่(Zoning)บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาห้ามมิให้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อ.ห้วยยอด

http://www.trang2.go.th/skin/ext/rar.png (0) 28 ต.ค. 2559 เขตพื้นที่(Zoning)บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาห้ามมิให้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อ.กันตัง

http://www.trang2.go.th/skin/ext/pdf.png (219) 10 ส.ค. 2559 คำอธิบายรายการและตัวบ่งชี้การประเมินด้านที่ 2

http://www.trang2.go.th/skin/ext/pdf.png (281) 10 ส.ค. 2559 แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ก.ค.ศ. 3/1

http://www.trang2.go.th/skin/ext/pdf.png (176) 10 ส.ค. 2559 แบบรายงานด้านที่ 1 ก.ค.ศ. 2

http://www.trang2.go.th/skin/ext/pdf.png (200) 10 ส.ค. 2559 แบบเสนอขอรับการประเมิน ก.ค.ศ.1/1

ดูทั้งหมด

ผลงานทางวิชาการ

อ่านต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน

อ่านต่อ

กระดานข่าว

อ่านต่อ

ข่าวสารจาก www.kruthai.info

หมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน

^