ดาวน์โหลด

pdf
หลักเกณฑ์.pdf
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
pdf
รายงานผลการประชุมระดมความคิดเห็นการรับนักเรียน.pdf
รายงานผลการประชุมระดมความคิดเห็นการรับนักเรียน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙
pdf
32559.pdf
มติ อ.ก.ค.ศ.เขตฯ ครั้งที่ 3/2559
pdf
22559.pdf
มติ อ.ก.ค.ศ.เขตฯ ครั้งที่ 2/2559
pdf
February.pdf
วารสารเดือนกุมภาพันธ์ 59
pdf
12559.pdf
มติ อ.ก.ค.ศ.ฯ การประชุมครั้งที่ 1/2559
pdf
สารเดือนมกราคม 59.pdf
วารสารเดือนมกราคม 59
pdf
1212559.pdf
มติ อ.ก.ค.ศ.ฯ การประชุมครั้งที่ 12/2558
pdf
trng2.pdf
การประชุมสัมมนาครู เรื่องการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ วันที่ 6 มกราคม 2559
pdf
11122558.pdf
มติ อ.ก.ค.ศ.ฯ การประชุมครั้งที่ 11/2558
^