ข่าวกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

 1. ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคาร.. [03 มีค. 2558 เวลา 11:29 น.] (0/0)
 2. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสอบคัดเลือก ตำแหน่งครูผู้ช่ว.. [02 มีค. 2558 เวลา 22:27 น.] (718/0)
 3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบร.. [26 กพ. 2558 เวลา 14:15 น.] (929/0)
 4. ด่วน ให้ ร.ร.ที่ได้รับจัดสรรงบลุงทุนรายงานผลการบ.. [25 กพ. 2558 เวลา 16:29 น.] (225/0)
 5. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งรองผอ... [24 กพ. 2558 เวลา 18:06 น.] (1336/0)
 6. ประกาศ สพป.ตรัง เขต 2 เรื่อง ขายทอดตลาดอาคารชำรุ.. [24 กพ. 2558 เวลา 16:55 น.] (44/0)
 7. ประกาศ โรงเรียนบ้านโพธิ์น้อย เรื่อง สองราคาจ้างป.. [16 กพ. 2558 เวลา 15:11 น.] (38/0)
 8. ร.ร.บ้านท่าป่าบประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอ.. [12 กพ. 2558 เวลา 17:16 น.] (27/0)
 9. วินัยและการรักษาวินัยข้าราชการครูและ พ.ร.บ. ระเบ.. [12 กพ. 2558 เวลา 12:44 น.] (168/0)
 10. สนง.เลขาธิการคุรุสภาขยายเวลากรณีการรับรองความรู้.. [10 กพ. 2558 เวลา 12:20 น.] (56/0)

ดาวน์โหลด

 1. มติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต.. [12 กพ. 2558] ดาวน์โหลด 286
 2. เอกสารข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2557 [11 กพ. 2558] ดาวน์โหลด 31
 3. แผนปฏิบัติการปี 2558 สพป.ตรังเขต 2 [30 ธค. 2557] ดาวน์โหลด 234
 4. สารสพป.ตรัง 2 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557 [26 พย. 2557] ดาวน์โหลด 92
 5. กรอบนโยบายและทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี 2558 [21 พย. 2557] ดาวน์โหลด 129
 6. คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2557 [05 กย. 2557] ดาวน์โหลด 149
 7. ใบงานการพัฒนาการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ [22 กค. 2557] ดาวน์โหลด 500
 8. แบบรายการประมาณราคา57 [16 มิย. 2557] ดาวน์โหลด 302
 9. โปรแกรมปรับขนาดรูปภาพ [29 พค. 2557] ดาวน์โหลด 504
 10. รายงานการประชุมผอ.สถานศึกษา คร้งที่ 1/2557 [06 พค. 2557] ดาวน์โหลด 206

ผลงานทางวิชาการ

 1. การพัฒนาชุดการสอนเพิ่มทักษะการอ่าน รายวิชา ท ๑๔๑.. [19 กพ. 2558 เวลา 17:05 น.] (0/0)
 2. รายงานการพัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่องเ.. [19 กพ. 2558 เวลา 17:00 น.] (1/0)
 3. รายงานการประเมินโครงการเสริมสร้างพฤติกรรมประชาธิ.. [03 เมย. 2557 เวลา 16:53 น.] (204/0)
 4. รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โร.. [03 เมย. 2557 เวลา 11:25 น.] (120/0)
 5. รายงานการสร้างและพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด.. [06 กพ. 2557 เวลา 11:27 น.] (153/0)
 6. รายงานการประเมินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพ.. [04 กพ. 2557 เวลา 14:50 น.] (50/0)
 7. รายงานการประเมินโครงการเสริมสร้างพฤติกรรมประชาธิ.. [28 มค. 2557 เวลา 17:17 น.] (36/0)
 8. รายงานการประเมินโครงการเสริมสร้างคุณธรมมจริยธรรม.. [07 มค. 2557 เวลา 16:39 น.] (114/0)
 9. รายงานการประเมินโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใ.. [30 ตค. 2556 เวลา 15:53 น.] (240/0)
 10. คู่มือการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณ.. [17 ตค. 2556 เวลา 11:01 น.] (390/0)

กระดานข่าว

หนังสือราชการจาก สพฐ.

ข่าวสารจาก www.kruthai.info

ข่าวสารผ่าน Facebook

 
   
th