ข่าวกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

 1. แผนผังการจัดงานวิชาการ "สานฝันพัฒนาคุณภาพนั.. [22 สค. 2558 เวลา 18:12 น.] (0/0)
 2. การรับย้าย/รับโอนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรท.. [20 สค. 2558 เวลา 21:35 น.] (82/0)
 3. โรงเรียนบ้านหนองเสม็ดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเ.. [18 สค. 2558 เวลา 17:28 น.] (62/0)
 4. กรอกแบบสอบถามทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และสมรรถนะกา.. [18 สค. 2558 เวลา 16:37 น.] (55/0)
 5. ประกาศ/เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้ง.. [06 สค. 2558 เวลา 18:47 น.] (772/0)
 6. โรงเรียนบ้านหนองเสม็ดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน.. [29 กค. 2558 เวลา 23:32 น.] (305/0)
 7. โรงเรียนบ้านทุ่งศาลามีความประสงค์สอบราคาซื้อการจ.. [24 กค. 2558 เวลา 23:54 น.] (50/0)
 8. โรงเรียนบ้านไร่ใหญ่มีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อคร.. [24 กค. 2558 เวลา 20:33 น.] (50/0)
 9. ด้วยคุณพ่อโสภา ชูช่วย บิดาของนายชูศักดิ์ ชูช่วย .. [24 กค. 2558 เวลา 20:22 น.] (82/0)
 10. การจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำป.. [22 กค. 2558 เวลา 21:51 น.] (110/0)

ดาวน์โหลด

 1. มติ อ.ก.ค.ศ.ฯ การประชุมครั้งที่ 7/2558 [05 สค. 2558] ดาวน์โหลด 553
 2. มติ อ.ก.ค.ศ.ฯ การประชุมครั้งที่ 6/2558 [29 กค. 2558] ดาวน์โหลด 340
 3. เอกสารประกอบการอบรมโครงการผลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่.. [24 มิย. 2558] ดาวน์โหลด 115
 4. รายงานการประชุมผอ.สถานศึกษา สพป.ตรัง เขต 2 ครั้ง.. [23 มิย. 2558] ดาวน์โหลด 233
 5. มติ อ.ก.ค.ศ.ฯ ในการประชุม ครั้งที่ 5/2558 [10 มิย. 2558] ดาวน์โหลด 466
 6. มติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต.. [28 พค. 2558] ดาวน์โหลด 348
 7. รายงานการประชุมผอ.สถานศึกษา สพป.ตรัง เขต 2 ครั้ง.. [14 พค. 2558] ดาวน์โหลด 167
 8. มติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต.. [23 มีค. 2558] ดาวน์โหลด 997
 9. มติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต.. [12 กพ. 2558] ดาวน์โหลด 834
 10. เอกสารข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2557 [11 กพ. 2558] ดาวน์โหลด 118

ผลงานทางวิชาการ

 1. การพัฒนาทักษะการแสดงโนราประสมท่าสร้างสรรค์ท่าใหม.. [18 สค. 2558 เวลา 17:29 น.] (0/0)
 2. การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้.. [22 กค. 2558 เวลา 21:11 น.] (41/0)
 3. รายงานผลการใช้ชุดฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความ [15 มิย. 2558 เวลา 23:12 น.] (156/0)
 4. ชุดการเรียนรู้ ประกอบการใช้สื่อประสม ชุดระบำไก่ .. [04 มิย. 2558 เวลา 22:17 น.] (50/0)
 5. การพัฒนาชุดการสอนเพิ่มทักษะการอ่าน รายวิชา ท ๑๔๑.. [19 กพ. 2558 เวลา 23:05 น.] (399/0)
 6. รายงานการพัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่องเ.. [19 กพ. 2558 เวลา 23:00 น.] (178/0)
 7. รายงานการประเมินโครงการเสริมสร้างพฤติกรรมประชาธิ.. [03 เมย. 2557 เวลา 21:53 น.] (230/0)
 8. รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โร.. [03 เมย. 2557 เวลา 16:25 น.] (161/0)
 9. รายงานการสร้างและพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด.. [06 กพ. 2557 เวลา 17:27 น.] (183/0)
 10. รายงานการประเมินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพ.. [04 กพ. 2557 เวลา 20:50 น.] (73/0)
 11. รายงานการประเมินโครงการเสริมสร้างพฤติกรรมประชาธิ.. [28 มค. 2557 เวลา 23:17 น.] (54/0)
 12. รายงานการประเมินโครงการเสริมสร้างคุณธรมมจริยธรรม.. [07 มค. 2557 เวลา 22:39 น.] (139/0)
 13. รายงานการประเมินโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใ.. [30 ตค. 2556 เวลา 21:53 น.] (271/0)
 14. คู่มือการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณ.. [17 ตค. 2556 เวลา 16:01 น.] (456/0)

กระดานข่าว

หนังสือราชการจาก สพฐ.

ข่าวสารจาก www.kruthai.info

 
   
th