ข่าวกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

 1. โรงเรียนบ้านทุ่งศาลามีความประสงค์สอบราคาซื้อการจ.. [24 กค. 2558 เวลา 23:54 น.] (0/0)
 2. โรงเรียนบ้านไร่ใหญ่มีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อคร.. [24 กค. 2558 เวลา 20:33 น.] (11/0)
 3. ด้วยคุณพ่อโสภา ชูช่วย บิดาของนายชูศักดิ์ ชูช่วย .. [24 กค. 2558 เวลา 20:22 น.] (37/0)
 4. การจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำป.. [22 กค. 2558 เวลา 21:51 น.] (55/0)
 5. การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา [22 กค. 2558 เวลา 21:42 น.] (20/0)
 6. การประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำ.. [16 กค. 2558 เวลา 17:24 น.] (151/0)
 7. ขอให้โรงเรียนกรอกข้อมูลการชำระค่าไฟฟ้า [08 กค. 2558 เวลา 20:28 น.] (217/0)
 8. การขึ้นบัญชีตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ [07 กค. 2558 เวลา 21:10 น.] (290/0)
 9. ข้อมูลการเรียกบรรจุผู้สอบการแข่งขันได้ [07 กค. 2558 เวลา 20:53 น.] (590/0)
 10. เอกสารในการอบรมโครงการพัฒนาการจัดทำแผนปฏิบัติการ.. [02 กค. 2558 เวลา 20:47 น.] (133/0)

ดาวน์โหลด

 1. เอกสารประกอบการอบรมโครงการผลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่.. [24 มิย. 2558] ดาวน์โหลด 97
 2. รายงานการประชุมผอ.สถานศึกษา สพป.ตรัง เขต 2 ครั้ง.. [23 มิย. 2558] ดาวน์โหลด 185
 3. มติ อ.ก.ค.ศ.ฯ ในการประชุม ครั้งที่ 5/2558 [10 มิย. 2558] ดาวน์โหลด 418
 4. มติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต.. [28 พค. 2558] ดาวน์โหลด 330
 5. รายงานการประชุมผอ.สถานศึกษา สพป.ตรัง เขต 2 ครั้ง.. [14 พค. 2558] ดาวน์โหลด 151
 6. มติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต.. [23 มีค. 2558] ดาวน์โหลด 979
 7. มติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต.. [12 กพ. 2558] ดาวน์โหลด 823
 8. เอกสารข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2557 [11 กพ. 2558] ดาวน์โหลด 110
 9. แผนปฏิบัติการปี 2558 สพป.ตรังเขต 2 [30 ธค. 2557] ดาวน์โหลด 325
 10. สารสพป.ตรัง 2 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557 [26 พย. 2557] ดาวน์โหลด 124

ผลงานทางวิชาการ

 1. การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้.. [22 กค. 2558 เวลา 21:11 น.] (0/0)
 2. รายงานผลการใช้ชุดฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความ [15 มิย. 2558 เวลา 23:12 น.] (139/0)
 3. ชุดการเรียนรู้ ประกอบการใช้สื่อประสม ชุดระบำไก่ .. [04 มิย. 2558 เวลา 22:17 น.] (46/0)
 4. การพัฒนาชุดการสอนเพิ่มทักษะการอ่าน รายวิชา ท ๑๔๑.. [19 กพ. 2558 เวลา 23:05 น.] (397/0)
 5. รายงานการพัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่องเ.. [19 กพ. 2558 เวลา 23:00 น.] (177/0)
 6. รายงานการประเมินโครงการเสริมสร้างพฤติกรรมประชาธิ.. [03 เมย. 2557 เวลา 21:53 น.] (229/0)
 7. รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โร.. [03 เมย. 2557 เวลา 16:25 น.] (158/0)
 8. รายงานการสร้างและพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด.. [06 กพ. 2557 เวลา 17:27 น.] (176/0)
 9. รายงานการประเมินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพ.. [04 กพ. 2557 เวลา 20:50 น.] (72/0)
 10. รายงานการประเมินโครงการเสริมสร้างพฤติกรรมประชาธิ.. [28 มค. 2557 เวลา 23:17 น.] (53/0)
 11. รายงานการประเมินโครงการเสริมสร้างคุณธรมมจริยธรรม.. [07 มค. 2557 เวลา 22:39 น.] (136/0)
 12. รายงานการประเมินโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใ.. [30 ตค. 2556 เวลา 21:53 น.] (264/0)
 13. คู่มือการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณ.. [17 ตค. 2556 เวลา 16:01 น.] (451/0)

กระดานข่าว

หนังสือราชการจาก สพฐ.

ข่าวสารจาก www.kruthai.info

ข่าวสารผ่าน Facebook

 
   
th