ข่าวกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

 1. รายงานการบริหารแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนในกลุ่มสถ.. [01 กย. 2557 เวลา 15:51 น.] (1/0)
 2. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง รับสมัครนักเรียน.. [26 สค. 2557 เวลา 11:58 น.] (38/0)
 3. รับสมัครเข้ารับการอบรมจัดทำสื่อการเรียนรู้ออนไลน.. [21 สค. 2557 เวลา 12:30 น.] (59/0)
 4. ขอเชิญร่วมงาน สมัชชาคุณธรรมเครือข่ายการศึกษา ภาค.. [19 สค. 2557 เวลา 14:16 น.] (16/0)
 5. การดำเนินการได้มาของอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้.. [14 สค. 2557 เวลา 17:48 น.] (28/0)
 6. แจ้งให้โรงเรียนทุกโรง ชมรายการเยี่ยมบ้านนักเรียน.. [14 สค. 2557 เวลา 13:16 น.] (47/0)
 7. แบบฟอร์มจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการกรอกข้อมูลเพื่อใ.. [08 สค. 2557 เวลา 17:51 น.] (75/0)
 8. การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุ ตำแหน่งคร.. [08 สค. 2557 เวลา 17:49 น.] (306/0)
 9. ด่วนที่สุด เรื่องการกรอกข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดสร.. [07 สค. 2557 เวลา 17:35 น.] (151/0)
 10. ระเบียบการแข่งขันเพื่อคัดเลือกนักกีฬาเปตองตัวแทน.. [06 สค. 2557 เวลา 18:34 น.] (18/0)

ดาวน์โหลด

 1. ใบงานการพัฒนาการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ [22 กค. 2557] ดาวน์โหลด 221
 2. แบบรายการประมาณราคา57 [16 มิย. 2557] ดาวน์โหลด 151
 3. โปรแกรมปรับขนาดรูปภาพ [29 พค. 2557] ดาวน์โหลด 415
 4. รายงานการประชุมผอ.สถานศึกษา คร้งที่ 1/2557 [06 พค. 2557] ดาวน์โหลด 155
 5. เอกสารข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2556 [01 เมย. 2557] ดาวน์โหลด 234
 6. แผนปฏิบัติการปี 2557 สพป.ตรังเขต 2 [18 มีค. 2557] ดาวน์โหลด 190
 7. คู่มือการรายงานผลการรับนักเรียนบนเว็บไซต์ สพฐ. ป.. [18 มีค. 2557] ดาวน์โหลด 64
 8. สาร สพป.ตรัง เขต 2 เดือนกุมภาพันธ์ 57 [18 มีค. 2557] ดาวน์โหลด 82
 9. แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่าย.. [04 มีค. 2557] ดาวน์โหลด 72
 10. สาร สพป.ตรัง เขต 2 เดือนมกราคม 57 [03 กพ. 2557] ดาวน์โหลด 86

ผลงานทางวิชาการ

 1. รายงานการประเมินโครงการเสริมสร้างพฤติกรรมประชาธิ.. [03 เมย. 2557 เวลา 16:53 น.] (0/0)
 2. รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โร.. [03 เมย. 2557 เวลา 11:25 น.] (2/0)
 3. รายงานการสร้างและพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด.. [06 กพ. 2557 เวลา 11:27 น.] (50/0)
 4. รายงานการประเมินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพ.. [04 กพ. 2557 เวลา 14:50 น.] (12/0)
 5. รายงานการประเมินโครงการเสริมสร้างพฤติกรรมประชาธิ.. [28 มค. 2557 เวลา 17:17 น.] (14/0)
 6. รายงานการประเมินโครงการเสริมสร้างคุณธรมมจริยธรรม.. [07 มค. 2557 เวลา 16:39 น.] (46/0)
 7. รายงานการประเมินโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใ.. [30 ตค. 2556 เวลา 15:53 น.] (184/0)
 8. คู่มือการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณ.. [17 ตค. 2556 เวลา 11:01 น.] (261/0)

กระดานข่าว

หนังสือราชการจาก สพฐ.

ข่าวสารจาก www.kruthai.info

ข่าวสารผ่าน Facebook

 
   
th