ข่าวกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

 1. ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูฯ เพ.. [22 ตค. 2559 เวลา 21:01 น.] (0/0)
 2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบร.. [21 ตค. 2559 เวลา 22:06 น.] (24/0)
 3. การรับสมัครเข้าร่วมเป็นวุฒิอาสาธนาคารสมอง [12 ตค. 2559 เวลา 17:40 น.] (17/0)
 4. ประสัมพันธ์ในการเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรเพื่อเข้า.. [12 ตค. 2559 เวลา 17:37 น.] (23/0)
 5. การสรรหาครูเกียรติคุณผู้ตามรายพระผู้ทรงเป็นครูแห.. [28 กย. 2559 เวลา 18:46 น.] (90/0)
 6. การปฐมนิเทศนักศึกษา ม.ปทุมธานี ศูนย์ตรัง [30 สค. 2559 เวลา 23:31 น.] (73/0)
 7. ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุค.. [09 สค. 2559 เวลา 23:46 น.] (2307/0)
 8. ขอเชิญเข้าร่วมคัดเลือกนักกีฬาเปตองตัวแทนเยาวชนจ... [09 สค. 2559 เวลา 17:13 น.] (41/0)
 9. มหาวิทยาลัยปทุมธานี ศูนย์ตรัง รับสมัครนักศึกษาให.. [08 สค. 2559 เวลา 17:29 น.] (378/0)
 10. ประกาศผลการเมินผลการประเมิน (Best Practice) ของโ.. [05 สค. 2559 เวลา 23:51 น.] (124/0)

ดาวน์โหลด

 1. คำอธิบายรายการและตัวบ่งชี้การประเมินด้านที่ 2 [10 สค. 2559] ดาวน์โหลด 55
 2. แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ก.ค.ศ. 3/1 [10 สค. 2559] ดาวน์โหลด 64
 3. แบบรายงานด้านที่ 1 ก.ค.ศ. 2 [10 สค. 2559] ดาวน์โหลด 35
 4. แบบเสนอขอรับการประเมิน ก.ค.ศ.1/1 [10 สค. 2559] ดาวน์โหลด 45
 5. หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางก.. [10 สค. 2559] ดาวน์โหลด 70
 6. รายงานผลการประชุมระดมความคิดเห็นการรับนักเรียน .. [08 มิย. 2559] ดาวน์โหลด 38
 7. มติ อ.ก.ค.ศ.เขตฯ ครั้งที่ 3/2559 [10 มีค. 2559] ดาวน์โหลด 523
 8. มติ อ.ก.ค.ศ.เขตฯ ครั้งที่ 2/2559 [29 กพ. 2559] ดาวน์โหลด 261
 9. วารสารเดือนกุมภาพันธ์ 59 [23 กพ. 2559] ดาวน์โหลด 60
 10. มติ อ.ก.ค.ศ.ฯ การประชุมครั้งที่ 1/2559 [18 กพ. 2559] ดาวน์โหลด 187

ผลงานทางวิชาการ

 1. การบริหารจัดการเรียนรวมโดย MATH Model ของโรงเรีย.. [05 สค. 2559 เวลา 00:25 น.] (0/0)
 2. Best Practice การสอนโดยใช้กิจกรรม ร้อง เต้น เล่น.. [28 กค. 2559 เวลา 17:51 น.] (13/0)
 3. รายงานประจำปี SAR โรงเรียนวัดห้วยนาง (วันครู 2501) [22 กค. 2559 เวลา 19:43 น.] (10/0)
 4. ​รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 ของโ.. [15 มิย. 2559 เวลา 18:55 น.] (71/0)
 5. รายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR) โรงเรียนบ้านไสต้.. [14 มิย. 2559 เวลา 19:45 น.] (31/0)
 6. รายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR) โรงเรียนบ้านพรุใ.. [07 มิย. 2559 เวลา 18:43 น.] (46/0)
 7. รายงานประจำปีของสถานศึกษา SAR โรงเรียนบ้านหนองสอ.. [06 มิย. 2559 เวลา 18:47 น.] (64/0)
 8. รายงานการประเมินคุณภาพภายใน SAR โรงเรียนบ้านสา.. [06 มิย. 2559 เวลา 18:46 น.] (35/0)
 9. รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระกา.. [18 กพ. 2559 เวลา 14:23 น.] (199/0)
 10. การพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยโดยใช้กิจ.. [29 ธค. 2558 เวลา 20:49 น.] (69/0)

ข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน

 1. ​โรงเรียนวัดคีรีวิหาร ประกาศผลสอบครูอัตราจ้างชั่.. [13 ตค. 2559 เวลา 23:53 น.] (0/0)
 2. โรงเรียนวัดคีรีวิหาร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้.. [09 ตค. 2559 เวลา 21:06 น.] (15/0)
 3. รร.บ้านห้วยต่อ ประกาศราคากลางซ่อมแซมระบบไฟฟ้า [05 ตค. 2559 เวลา 18:58 น.] (3/0)
 4. รร.วัดคีรีวิหารรับสมัครครูจ้างชั่วคราว (ปฐมวัย) [30 กย. 2559 เวลา 22:43 น.] (33/0)
 5. รร.ห้วยยอด (กลึงฯ) ประกาศราคากลางซ่อมแซมระบบไฟฟ้.. [28 กย. 2559 เวลา 17:25 น.] (6/0)
 6. โรงเรียนบ้านหนองหมอ ประกาศเผยแพร่ราคากลางในการจั.. [26 กย. 2559 เวลา 23:40 น.] (6/0)
 7. โรงเรียนวัดทุ่งใหญ่ ประกาศเผยแพร่ราคากลางในการจั.. [01 กย. 2559 เวลา 19:15 น.] (42/0)
 8. โรงเรียนบ้านลำแพะ ประกาศเเผยแพร่ราคากลางในการจัด.. [01 กย. 2559 เวลา 19:06 น.] (20/0)
 9. โรงเรียนบ้านหลังเขา ประกาศเเผยแพร่ราคากลางในการจ.. [29 สค. 2559 เวลา 21:55 น.] (18/0)
 10. โรงเรียนบ้านหนองปรือ ประกาศเเผยแพร่ราคากลางในการ.. [29 สค. 2559 เวลา 18:36 น.] (22/0)

กระดานข่าว

หนังสือราชการจาก สพฐ.

ข่าวสารจาก www.kruthai.info

หมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน

 
   
th