ข่าวกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

 1. การดำเนินงานการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางก.. [25 มีค. 2558 เวลา 17:00 น.] (44/0)
 2. ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ [23 มีค. 2558 เวลา 10:04 น.] (81/0)
 3. ด่วนที่สุด ให้ ร.ร.ที่ได้รับจัดสรรงบลุงทุนรายงาน.. [18 มีค. 2558 เวลา 09:34 น.] (348/0)
 4. ด่วนที่สุด ให้ร.ร.ในสังกัด ตรวจสอบสภาพการใช้งานร.. [18 มีค. 2558 เวลา 09:33 น.] (147/0)
 5. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้า.. [13 มีค. 2558 เวลา 15:26 น.] (4238/0)
 6. โปรแกรม ปพ.1 [13 มีค. 2558 เวลา 15:13 น.] (109/0)
 7. ขอเชิญร่วมอบรมวิธีสอนภาษาไทยชั้นอนุบาลและประถมศึ.. [13 มีค. 2558 เวลา 10:56 น.] (75/0)
 8. บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกฝึกอบรมผู้บังคับ.. [12 มีค. 2558 เวลา 15:00 น.] (86/0)
 9. มหาวิทยาลัยปทุมธานี ศูนย์ตรัง เปิดรับนักศึกษาปร.. [12 มีค. 2558 เวลา 10:23 น.] (127/0)
 10. ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคาร.. [03 มีค. 2558 เวลา 11:29 น.] (42/0)

ดาวน์โหลด

 1. มติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต.. [23 มีค. 2558] ดาวน์โหลด 305
 2. มติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต.. [12 กพ. 2558] ดาวน์โหลด 664
 3. เอกสารข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2557 [11 กพ. 2558] ดาวน์โหลด 64
 4. แผนปฏิบัติการปี 2558 สพป.ตรังเขต 2 [30 ธค. 2557] ดาวน์โหลด 252
 5. สารสพป.ตรัง 2 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557 [26 พย. 2557] ดาวน์โหลด 103
 6. กรอบนโยบายและทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี 2558 [21 พย. 2557] ดาวน์โหลด 139
 7. คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2557 [05 กย. 2557] ดาวน์โหลด 153
 8. ใบงานการพัฒนาการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ [22 กค. 2557] ดาวน์โหลด 530
 9. แบบรายการประมาณราคา57 [16 มิย. 2557] ดาวน์โหลด 304
 10. โปรแกรมปรับขนาดรูปภาพ [29 พค. 2557] ดาวน์โหลด 520

ผลงานทางวิชาการ

 1. การพัฒนาชุดการสอนเพิ่มทักษะการอ่าน รายวิชา ท ๑๔๑.. [19 กพ. 2558 เวลา 17:05 น.] (0/0)
 2. รายงานการพัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่องเ.. [19 กพ. 2558 เวลา 17:00 น.] (1/0)
 3. รายงานการประเมินโครงการเสริมสร้างพฤติกรรมประชาธิ.. [03 เมย. 2557 เวลา 16:53 น.] (204/0)
 4. รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โร.. [03 เมย. 2557 เวลา 11:25 น.] (120/0)
 5. รายงานการสร้างและพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด.. [06 กพ. 2557 เวลา 11:27 น.] (153/0)
 6. รายงานการประเมินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพ.. [04 กพ. 2557 เวลา 14:50 น.] (50/0)
 7. รายงานการประเมินโครงการเสริมสร้างพฤติกรรมประชาธิ.. [28 มค. 2557 เวลา 17:17 น.] (36/0)
 8. รายงานการประเมินโครงการเสริมสร้างคุณธรมมจริยธรรม.. [07 มค. 2557 เวลา 16:39 น.] (114/0)
 9. รายงานการประเมินโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใ.. [30 ตค. 2556 เวลา 15:53 น.] (240/0)
 10. คู่มือการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณ.. [17 ตค. 2556 เวลา 11:01 น.] (390/0)

กระดานข่าว

หนังสือราชการจาก สพฐ.

ข่าวสารจาก www.kruthai.info

ข่าวสารผ่าน Facebook

 
   
th