ข่าวกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

 1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคร.. [15 ธค. 2557 เวลา 14:43 น.] (0/0)
 2. ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่.. [12 ธค. 2557 เวลา 17:37 น.] (20/0)
 3. ประกาศ สพป.ตรัง 2 เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อม.. [09 ธค. 2557 เวลา 10:29 น.] (37/0)
 4. แจ้งโรงเรียนส่งสัญญาจ้างรายการค่าจ้าง [08 ธค. 2557 เวลา 17:58 น.] (150/0)
 5. การตรวจสอบรายละเอียดการเบิกเงินเดือน [08 ธค. 2557 เวลา 15:01 น.] (101/0)
 6. ประกาศ สพป.ตรัง 2 เรื่องรับสมัครสอบคัคเลือกบุคคล.. [08 ธค. 2557 เวลา 15:00 น.] (343/0)
 7. ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชก.. [08 ธค. 2557 เวลา 14:59 น.] (259/0)
 8. รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด ย้อนรอยวิ.. [28 พย. 2557 เวลา 09:59 น.] (18/0)
 9. ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับ.. [26 พย. 2557 เวลา 10:15 น.] (151/0)
 10. แก้ไขแนบท้ายประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับร.. [19 พย. 2557 เวลา 11:38 น.] (224/0)

ดาวน์โหลด

 1. สารสพป.ตรัง 2 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557 [26 พย. 2557] ดาวน์โหลด 67
 2. กรอบนโยบายและทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี 2558 [21 พย. 2557] ดาวน์โหลด 65
 3. คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2557 [05 กย. 2557] ดาวน์โหลด 91
 4. ใบงานการพัฒนาการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ [22 กค. 2557] ดาวน์โหลด 418
 5. แบบรายการประมาณราคา57 [16 มิย. 2557] ดาวน์โหลด 228
 6. โปรแกรมปรับขนาดรูปภาพ [29 พค. 2557] ดาวน์โหลด 469
 7. รายงานการประชุมผอ.สถานศึกษา คร้งที่ 1/2557 [06 พค. 2557] ดาวน์โหลด 181
 8. เอกสารข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2556 [01 เมย. 2557] ดาวน์โหลด 256
 9. แผนปฏิบัติการปี 2557 สพป.ตรังเขต 2 [18 มีค. 2557] ดาวน์โหลด 295
 10. คู่มือการรายงานผลการรับนักเรียนบนเว็บไซต์ สพฐ. ป.. [18 มีค. 2557] ดาวน์โหลด 72

ผลงานทางวิชาการ

 1. รายงานการประเมินโครงการเสริมสร้างพฤติกรรมประชาธิ.. [03 เมย. 2557 เวลา 16:53 น.] (0/0)
 2. รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โร.. [03 เมย. 2557 เวลา 11:25 น.] (2/0)
 3. รายงานการสร้างและพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด.. [06 กพ. 2557 เวลา 11:27 น.] (50/0)
 4. รายงานการประเมินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพ.. [04 กพ. 2557 เวลา 14:50 น.] (12/0)
 5. รายงานการประเมินโครงการเสริมสร้างพฤติกรรมประชาธิ.. [28 มค. 2557 เวลา 17:17 น.] (14/0)
 6. รายงานการประเมินโครงการเสริมสร้างคุณธรมมจริยธรรม.. [07 มค. 2557 เวลา 16:39 น.] (46/0)
 7. รายงานการประเมินโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใ.. [30 ตค. 2556 เวลา 15:53 น.] (184/0)
 8. คู่มือการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณ.. [17 ตค. 2556 เวลา 11:01 น.] (261/0)

กระดานข่าว

หนังสือราชการจาก สพฐ.

ข่าวสารจาก www.kruthai.info

ข่าวสารผ่าน Facebook

 
   
th