ข่าวกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

 1. ประกาศ บัญชีรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศ.. [23 พค. 2559 เวลา 18:01 น.] (0/0)
 2. กำหนดการงานศพ คุณพ่อหะ ชูแก้ว [18 พค. 2559 เวลา 19:40 น.] (52/0)
 3. มหาวิทยาลัยปทุมธานี ศูนย์ตรัง รับสมัครนักศึกษาให.. [18 พค. 2559 เวลา 19:10 น.] (186/0)
 4. ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ทดแทนแล.. [16 พค. 2559 เวลา 21:57 น.] (37/0)
 5. ประกาศ รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชา.. [04 พค. 2559 เวลา 00:29 น.] (163/0)
 6. การประชุมนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ [22 เมย. 2559 เวลา 22:45 น.] (41/0)
 7. โรงเรียนที่ยังไม่ดำเนินการกรอกข้อมูล DMC ตอนสิ้น.. [22 เมย. 2559 เวลา 19:34 น.] (248/0)
 8. โรงเรียนที่ไม่ดำเนินการรายงานผลการดำเนินการจัดซื.. [22 เมย. 2559 เวลา 17:05 น.] (223/0)
 9. การรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อหนังสือเรียนฯ [12 เมย. 2559 เวลา 18:36 น.] (104/0)
 10. ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้.. [08 เมย. 2559 เวลา 23:19 น.] (842/0)

ดาวน์โหลด

 1. มติ อ.ก.ค.ศ.เขตฯ ครั้งที่ 3/2559 [10 มีค. 2559] ดาวน์โหลด 444
 2. มติ อ.ก.ค.ศ.เขตฯ ครั้งที่ 2/2559 [29 กพ. 2559] ดาวน์โหลด 246
 3. วารสารเดือนกุมภาพันธ์ 59 [23 กพ. 2559] ดาวน์โหลด 55
 4. มติ อ.ก.ค.ศ.ฯ การประชุมครั้งที่ 1/2559 [18 กพ. 2559] ดาวน์โหลด 187
 5. วารสารเดือนมกราคม 59 [28 มค. 2559] ดาวน์โหลด 89
 6. มติ อ.ก.ค.ศ.ฯ การประชุมครั้งที่ 12/2558 [07 มค. 2559] ดาวน์โหลด 543
 7. การประชุมสัมมนาครู เรื่องการนำนโยบายสู่การปฏิบัต.. [05 มค. 2559] ดาวน์โหลด 239
 8. มติ อ.ก.ค.ศ.ฯ การประชุมครั้งที่ 11/2558 [17 ธค. 2558] ดาวน์โหลด 485
 9. มติ อ.ก.ค.ศ.ฯ การประชุมครั้งที่ 10/2558 [02 พย. 2558] ดาวน์โหลด 737
 10. มติ อ.ก.ค.ศ.ฯ การประชุมครั้งที่ 9/2558 [26 ตค. 2558] ดาวน์โหลด 411

ผลงานทางวิชาการ

 1. รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระกา.. [30 ธค. 2558 เวลา 22:11 น.] (3/0)
 2. การพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยโดยใช้กิจ.. [29 ธค. 2558 เวลา 20:49 น.] (9/0)
 3. รายงานผลการใช้กิจกรรมการเล่านิทานประกอบสื่อประสม.. [28 ธค. 2558 เวลา 22:18 น.] (12/0)
 4. ชุดฝึกทักษะพัฒนาการอ่านคิดวิเคราะห์ โดยใช้แผนผัง.. [13 พย. 2558 เวลา 22:03 น.] (84/0)
 5. รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ [10 พย. 2558 เวลา 19:05 น.] (44/0)
 6. การพัฒนาทักษะการแสดงโนราประสมท่าสร้างสรรค์ท่าใหม.. [18 สค. 2558 เวลา 18:29 น.] (68/0)
 7. การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้.. [22 กค. 2558 เวลา 22:11 น.] (86/0)
 8. รายงานผลการใช้ชุดฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความ [16 มิย. 2558 เวลา 00:12 น.] (196/0)
 9. ชุดการเรียนรู้ ประกอบการใช้สื่อประสม ชุดระบำไก่ .. [04 มิย. 2558 เวลา 23:17 น.] (68/0)
 10. การพัฒนาชุดการสอนเพิ่มทักษะการอ่าน รายวิชา ท ๑๔๑.. [19 กพ. 2558 เวลา 23:05 น.] (409/0)
 11. รายงานการพัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่องเ.. [19 กพ. 2558 เวลา 23:00 น.] (185/0)
 12. รายงานการประเมินโครงการเสริมสร้างพฤติกรรมประชาธิ.. [03 เมย. 2557 เวลา 22:53 น.] (240/0)
 13. รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โร.. [03 เมย. 2557 เวลา 17:25 น.] (173/0)
 14. รายงานการสร้างและพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด.. [06 กพ. 2557 เวลา 17:27 น.] (214/0)
 15. รายงานการประเมินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพ.. [04 กพ. 2557 เวลา 20:50 น.] (80/0)

ข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน

กระดานข่าว

หนังสือราชการจาก สพฐ.

ข่าวสารจาก www.kruthai.info

หมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน

 
   
th