ข่าวกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

 1. โรงเรียนบ้านเกาะเต่า" มีความประสงค์จะ สอบรา.. [11 เมย. 2557 เวลา 15:32 น.] (2/0)
 2. คู่มือการปฏิบัติงานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา [11 เมย. 2557 เวลา 15:30 น.] (8/0)
 3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแ.. [09 เมย. 2557 เวลา 11:27 น.] (1981/0)
 4. การปฐมนิเทศนักศึกษามหาวิทยาลัย ม.ปทุมธานี รุ่นที.. [04 เมย. 2557 เวลา 16:48 น.] (68/0)
 5. รหัสงบประมาณโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับนักเ.. [01 เมย. 2557 เวลา 12:54 น.] (21/0)
 6. ขอเชิญโรงเรียนดาว์นโหลดเพลงและวีดีโอชุดเอกลักษณ์.. [26 มีค. 2557 เวลา 16:32 น.] (39/0)
 7. รับสมัครเข้ารับการอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู 9.. [21 มีค. 2557 เวลา 09:59 น.] (206/0)
 8. การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลสิ้นปีการศึกษา 2.. [20 มีค. 2557 เวลา 12:12 น.] (101/0)
 9. มหาวิทยาลัยทักษิณจัดโครงการอบรมคอมพิวเตอร์ ประจำ.. [20 มีค. 2557 เวลา 12:11 น.] (53/0)
 10. ​รับสมัครผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในภาวะย.. [20 มีค. 2557 เวลา 12:11 น.] (9/0)
 11. งานฌาปนกิจศพมารดา ของนางสาวพัชร เตี่ยวย่อง [18 มีค. 2557 เวลา 15:19 น.] (42/0)
 12. เปลี่ยนแปลงสถานที่รับสมัครสอบครูผู้ช่วยฯ สพป.ตรั.. [18 มีค. 2557 เวลา 10:56 น.] (422/0)
 13. การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่.. [17 มีค. 2557 เวลา 17:31 น.] (75/0)
 14. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้า.. [10 มีค. 2557 เวลา 14:45 น.] (3254/0)
 15. ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้คัดเลือกลู.. [28 กพ. 2557 เวลา 11:13 น.] (267/0)

ดาวน์โหลด

 1. เอกสารข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2556 [01 เมย. 2557] ดาวน์โหลด 98
 2. แผนปฏิบัติการปี 2557 สพป.ตรังเขต 2 [18 มีค. 2557] ดาวน์โหลด 67
 3. คู่มือการรายงานผลการรับนักเรียนบนเว็บไซต์ สพฐ. ป.. [18 มีค. 2557] ดาวน์โหลด 45
 4. สาร สพป.ตรัง เขต 2 เดือนกุมภาพันธ์ 57 [18 มีค. 2557] ดาวน์โหลด 55
 5. แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่าย.. [04 มีค. 2557] ดาวน์โหลด 52
 6. สาร สพป.ตรัง เขต 2 เดือนมกราคม 57 [03 กพ. 2557] ดาวน์โหลด 79
 7. รายงานการประชุมผอ.สถานศึกษา คร้งที่ 6/2556 [28 พย. 2556] ดาวน์โหลด 208
 8. รายงานการประชุมผอ.สถานศึกษา คร้งที่ 5/2556 [28 พย. 2556] ดาวน์โหลด 181
 9. สาร สพป.ตรัง เขต 2 เดือนพฤศจิกายน 56 [26 พย. 2556] ดาวน์โหลด 54
 10. คุณลักษณะ/ราคากลางครุภัณฑ์ ปี 2556 [19 พย. 2556] ดาวน์โหลด 45

ผลงานทางวิชาการ

 1. รายงานการประเมินโครงการเสริมสร้างพฤติกรรมประชาธิ.. [03 เมย. 2557 เวลา 16:53 น.] (0/0)
 2. รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โร.. [03 เมย. 2557 เวลา 11:25 น.] (2/0)
 3. รายงานการสร้างและพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด.. [06 กพ. 2557 เวลา 11:27 น.] (50/0)
 4. รายงานการประเมินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพ.. [04 กพ. 2557 เวลา 14:50 น.] (12/0)
 5. รายงานการประเมินโครงการเสริมสร้างพฤติกรรมประชาธิ.. [28 มค. 2557 เวลา 17:17 น.] (14/0)
 6. รายงานการประเมินโครงการเสริมสร้างคุณธรมมจริยธรรม.. [07 มค. 2557 เวลา 16:39 น.] (46/0)
 7. รายงานการประเมินโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใ.. [30 ตค. 2556 เวลา 15:53 น.] (184/0)
 8. คู่มือการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณ.. [17 ตค. 2556 เวลา 11:01 น.] (261/0)

กระดานข่าว

หนังสือราชการจาก สพฐ.

ข่าวสารจาก www.kruthai.info

ข่าวสารผ่าน Facebook

 
   
th