ข่าวกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

 1. มหาวิทยาลัยปทุมธานี ศูนย์ตรัง รับสมัครนักศึกษาให.. [27 มิย. 2559 เวลา 22:22 น.] (227/0)
 2. รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ยืนยันข้อมูล schoolmis ป.. [25 มิย. 2559 เวลา 00:39 น.] (99/0)
 3. แจ้งโรงเรียนในสังกัด สพป.ตรัง 2 ให้ทางโรงเรียน ป.. [22 มิย. 2559 เวลา 17:24 น.] (72/0)
 4. ขอเชิญครูสมัครเข้าร่วมกิจกรรม สร้างสรรค์ส่งเสริม.. [10 มิย. 2559 เวลา 21:44 น.] (34/0)
 5. การฝึกอบรม วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย [10 มิย. 2559 เวลา 21:40 น.] (24/0)
 6. การประกวดครู คณิตศาสตร์ ผู้พัฒนาตน [10 มิย. 2559 เวลา 21:37 น.] (26/0)
 7. รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ยืนยันข้อมูล DMC [08 มิย. 2559 เวลา 00:11 น.] (123/0)
 8. ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองศรีจัน.. [06 มิย. 2559 เวลา 21:14 น.] (57/0)
 9. ผู้สอบแข่งขันได้ที่ขึ้นบัญชีของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท.. [06 มิย. 2559 เวลา 19:58 น.] (208/0)
 10. โรงเรียนบ้านท่าส้มประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือ.. [06 มิย. 2559 เวลา 17:19 น.] (63/0)

ดาวน์โหลด

ผลงานทางวิชาการ

 1. ​รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 ของโ.. [15 มิย. 2559 เวลา 18:55 น.] (0/0)
 2. รายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR) โรงเรียนบ้านไสต้.. [14 มิย. 2559 เวลา 19:45 น.] (15/0)
 3. รายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR) โรงเรียนบ้านพรุใ.. [07 มิย. 2559 เวลา 18:43 น.] (39/0)
 4. รายงานประจำปีของสถานศึกษา SAR โรงเรียนบ้านหนองสอ.. [06 มิย. 2559 เวลา 18:47 น.] (42/0)
 5. รายงานการประเมินคุณภาพภายใน SAR โรงเรียนบ้านสา.. [06 มิย. 2559 เวลา 18:46 น.] (20/0)
 6. รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระกา.. [18 กพ. 2559 เวลา 14:23 น.] (193/0)
 7. การพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยโดยใช้กิจ.. [29 ธค. 2558 เวลา 20:49 น.] (59/0)
 8. รายงานผลการใช้กิจกรรมการเล่านิทานประกอบสื่อประสม.. [28 ธค. 2558 เวลา 22:18 น.] (46/0)
 9. ชุดฝึกทักษะพัฒนาการอ่านคิดวิเคราะห์ โดยใช้แผนผัง.. [13 พย. 2558 เวลา 22:03 น.] (129/0)
 10. รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ [10 พย. 2558 เวลา 19:05 น.] (72/0)

ข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน

กระดานข่าว

หนังสือราชการจาก สพฐ.

ข่าวสารจาก www.kruthai.info

หมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน

 
   
th