ข่าวกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

 1. การบันทึกข้อมูลการลงทะเบียนครูผู้เข้ารับการพัฒนา.. [26 กค. 2560 เวลา 19:25 น.] (0/0)
 2. รายงานประจำเดือนมิถุนายน 2560 จากระบบ GFMIS [15 กค. 2560 เวลา 00:09 น.] (16/0)
 3. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกเป็นลูกจ้างช.. [05 กค. 2560 เวลา 22:07 น.] (838/0)
 4. แก้ไขห้องสอบในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นลูกจ้า.. [30 มิย. 2560 เวลา 00:57 น.] (430/0)
 5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราวที่จ้า.. [28 มิย. 2560 เวลา 23:12 น.] (953/0)
 6. รายงานประจำเดือนพฤษภาคม 2560 จากระบบ GFMIS [15 มิย. 2560 เวลา 22:29 น.] (55/0)
 7. ยกเลิกประกาศการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตาม.. [13 มิย. 2560 เวลา 00:18 น.] (168/0)
 8. สพป.ตรัง เขต 2 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและ.. [12 มิย. 2560 เวลา 18:25 น.] (729/0)
 9. การเข้าร่วมงาน EDUCA 2017 : งานมหกรรมทางการศึกษา.. [09 มิย. 2560 เวลา 23:05 น.] (23/0)
 10. คุรุสภาแจ้งเตือนให้ตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบวิชาชี.. [01 มิย. 2560 เวลา 19:17 น.] (77/0)

ดาวน์โหลด

 1. เขตพื้นที่(Zoning)บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาห้ามมิ.. [28 ตค. 2559] ดาวน์โหลด 45
 2. เขตพื้นที่(Zoning)บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาห้ามมิ.. [28 ตค. 2559] ดาวน์โหลด 8
 3. เขตพื้นที่(Zoning)บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาห้ามมิ.. [28 ตค. 2559] ดาวน์โหลด 9
 4. เขตพื้นที่(Zoning)บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาห้ามมิ.. [28 ตค. 2559] ดาวน์โหลด 6
 5. เขตพื้นที่(Zoning)บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาห้ามมิ.. [28 ตค. 2559] ดาวน์โหลด 0
 6. คำอธิบายรายการและตัวบ่งชี้การประเมินด้านที่ 2 [10 สค. 2559] ดาวน์โหลด 85
 7. แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ก.ค.ศ. 3/1 [10 สค. 2559] ดาวน์โหลด 108
 8. แบบรายงานด้านที่ 1 ก.ค.ศ. 2 [10 สค. 2559] ดาวน์โหลด 62
 9. แบบเสนอขอรับการประเมิน ก.ค.ศ.1/1 [10 สค. 2559] ดาวน์โหลด 74
 10. หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางก.. [10 สค. 2559] ดาวน์โหลด 138

ผลงานทางวิชาการ

 1. รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 255.. [11 กค. 2560 เวลา 22:11 น.] (0/0)
 2. การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามของนักเรียน [21 มิย. 2560 เวลา 18:17 น.] (13/0)
 3. การประเมินโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต [21 มิย. 2560 เวลา 18:17 น.] (7/0)
 4. การประเมินโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต เพื่อเสริม.. [23 พค. 2560 เวลา 17:53 น.] (21/0)
 5. รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่อง อาเซียนศึกษา โดย.. [17 กพ. 2560 เวลา 17:02 น.] (21/0)
 6. รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนก.. [31 มค. 2560 เวลา 17:54 น.] (30/0)
 7. รายงานการใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนวิทยาศาสตร์ [31 มค. 2560 เวลา 17:51 น.] (28/0)
 8. ฺBest Practice ของผู้บริหาร และครู โรงเรียนในฝัน [12 มค. 2560 เวลา 23:15 น.] (41/0)
 9. การนิเทศพัฒนาโรงเรียนในฝันสู่ความยั่งยืน ด้วย “T.. [26 ธค. 2559 เวลา 21:04 น.] (17/0)
 10. ผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้.. [20 ธค. 2559 เวลา 21:10 น.] (41/0)

ข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน

 1. รร.ห้วยยอด (กลึ่งวิทยาคาร) ตารางแสดงวงเงินงบประม.. [18 กค. 2560 เวลา 00:09 น.] (0/0)
 2. ราคากลางคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง รร.ห้วยยอด .. [12 กค. 2560 เวลา 19:24 น.] (2/0)
 3. รร.ห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) ประกาศราคากลางรายการคอ.. [24 มิย. 2560 เวลา 00:35 น.] (10/0)
 4. รร.ห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) ประกาศราคากลางฯ [21 มิย. 2560 เวลา 22:32 น.] (5/0)
 5. ประกาศโรงเรียนบ้านหนองมวง ตารางแสดงวงเงินงบประมา.. [21 มิย. 2560 เวลา 17:57 น.] (6/0)
 6. รร.บ้านพรุใหญ่เผยแพร่รายงานการประเมินตนเองของสถา.. [12 มิย. 2560 เวลา 23:30 น.] (15/0)
 7. รร.บ้านหนองบัวน้อยเผยแพร่ราคากลางในการจัดจ้างปรั.. [23 พค. 2560 เวลา 18:01 น.] (9/0)
 8. รร.บ้านหนองมวง ประกาศเรื่องปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟ.. [18 พค. 2560 เวลา 22:51 น.] (15/0)
 9. รร.บ้านควนหนองกกประกาศจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเ.. [15 พค. 2560 เวลา 18:47 น.] (11/0)
 10. รร.บ้านต้นไทร ประกาศราคากลางซ่อมแซม ห้องน้ำ ห้อง.. [09 มีค. 2560 เวลา 18:37 น.] (9/0)

กระดานข่าว

หนังสือราชการจาก สพฐ.

ข่าวสารจาก www.kruthai.info

หมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน

 
   
th