ข่าวกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

 1. ​สพป.ตรัง เขต 2 ขอประชาสัมพันธ์และรับบริจาคสิ่งข.. [12 มค. 2560 เวลา 23:14 น.] (0/0)
 2. แจ้งกำหนดการจัดงานวันครูครั้งที่ 61 ประจำปี พ.ศ... [12 มค. 2560 เวลา 23:09 น.] (1/0)
 3. อัตราว่าง สายงานการสอน ตำแหน่งครู [07 มค. 2560 เวลา 18:01 น.] (166/0)
 4. การรับนักเรียน 60 [04 มค. 2560 เวลา 17:31 น.] (44/0)
 5. แบบฝึกทักษะบูรณาการ ชั้นประถมศึกษาปี1-6 [19 ธค. 2559 เวลา 21:00 น.] (122/0)
 6. การคิดเลขเร็ว ชั้นประถมศึกษาปี1-6 [19 ธค. 2559 เวลา 20:57 น.] (100/0)
 7. ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ... [13 ธค. 2559 เวลา 18:42 น.] (81/0)
 8. การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา [09 ธค. 2559 เวลา 22:11 น.] (73/0)
 9. กำหนดการเข้ารับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ.. [09 ธค. 2559 เวลา 17:38 น.] (37/0)
 10. การร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ... [09 ธค. 2559 เวลา 15:44 น.] (26/0)

ดาวน์โหลด

 1. เขตพื้นที่(Zoning)บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาห้ามมิ.. [28 ตค. 2559] ดาวน์โหลด 32
 2. เขตพื้นที่(Zoning)บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาห้ามมิ.. [28 ตค. 2559] ดาวน์โหลด 6
 3. เขตพื้นที่(Zoning)บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาห้ามมิ.. [28 ตค. 2559] ดาวน์โหลด 4
 4. เขตพื้นที่(Zoning)บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาห้ามมิ.. [28 ตค. 2559] ดาวน์โหลด 4
 5. เขตพื้นที่(Zoning)บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาห้ามมิ.. [28 ตค. 2559] ดาวน์โหลด 0
 6. คำอธิบายรายการและตัวบ่งชี้การประเมินด้านที่ 2 [10 สค. 2559] ดาวน์โหลด 70
 7. แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ก.ค.ศ. 3/1 [10 สค. 2559] ดาวน์โหลด 80
 8. แบบรายงานด้านที่ 1 ก.ค.ศ. 2 [10 สค. 2559] ดาวน์โหลด 44
 9. แบบเสนอขอรับการประเมิน ก.ค.ศ.1/1 [10 สค. 2559] ดาวน์โหลด 58
 10. หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางก.. [10 สค. 2559] ดาวน์โหลด 98

ผลงานทางวิชาการ

 1. ฺBest Practice ของผู้บริหาร และครู โรงเรียนในฝัน [12 มค. 2560 เวลา 23:15 น.] (13/0)
 2. การนิเทศพัฒนาโรงเรียนในฝันสู่ความยั่งยืน ด้วย “T.. [26 ธค. 2559 เวลา 21:04 น.] (4/0)
 3. ผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้.. [20 ธค. 2559 เวลา 21:10 น.] (29/0)
 4. การบริหารจัดการเรียนรวมโดย MATH Model ของโรงเรีย.. [05 สค. 2559 เวลา 00:25 น.] (71/0)
 5. Best Practice การสอนโดยใช้กิจกรรม ร้อง เต้น เล่น.. [28 กค. 2559 เวลา 17:51 น.] (54/0)
 6. รายงานประจำปี SAR โรงเรียนวัดห้วยนาง (วันครู 2501) [22 กค. 2559 เวลา 19:43 น.] (22/0)
 7. ​รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 ของโ.. [15 มิย. 2559 เวลา 18:55 น.] (78/0)
 8. รายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR) โรงเรียนบ้านไสต้.. [14 มิย. 2559 เวลา 19:45 น.] (40/0)
 9. รายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR) โรงเรียนบ้านพรุใ.. [07 มิย. 2559 เวลา 18:43 น.] (53/0)
 10. รายงานประจำปีของสถานศึกษา SAR โรงเรียนบ้านหนองสอ.. [06 มิย. 2559 เวลา 18:47 น.] (68/0)

ข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน

 1. รร.ห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) ประกาศเผยแพร่ราคากลางร.. [16 ธค. 2559 เวลา 17:44 น.] (0/0)
 2. รร.บ้านหนองหมอ เผยแพร่ประกาศราคากลางรายการจัดซื้.. [09 ธค. 2559 เวลา 22:04 น.] (7/0)
 3. โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ ประกาศเผยแพร่ ปปช.01 และรา.. [09 ธค. 2559 เวลา 17:29 น.] (8/0)
 4. รร.บ้านคลองมวน ในการจัดซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ปฏิบัต.. [06 ธค. 2559 เวลา 23:15 น.] (14/0)
 5. โรงเรียนบ้านป่าเตียวเผยแพร่ราคากลางปรับปรุงซ่อมแ.. [06 ธค. 2559 เวลา 20:41 น.] (5/0)
 6. รร.กมลศรี ประกาศเผยแพร่ราคากลาง [06 ธค. 2559 เวลา 20:29 น.] (8/0)
 7. รร.วัดคีรีวิหาร ประกาศเผยแพร่ราคากลาง [16 พย. 2559 เวลา 18:18 น.] (19/0)
 8. โรงเรียนวัดกาญจนบริรักษ์ ประกาศสอบราคาจ้างปรับปร.. [16 พย. 2559 เวลา 18:14 น.] (34/0)
 9. รร.บ้านคลองลุ ประกาศเผยแพร่ราคากลาง [16 พย. 2559 เวลา 17:58 น.] (13/0)
 10. โรงเรียนบ้านพรุเตย ประกาศเผยแพรราคากลางในการก.. [16 พย. 2559 เวลา 17:26 น.] (4/0)

กระดานข่าว

หนังสือราชการจาก สพฐ.

ข่าวสารจาก www.kruthai.info

หมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน

 
   
th