ข่าวกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

 1. ร่างขอบเขตของงาน (TOR) งานก่อสร้างอาคารเรียน [27 มค. 2558 เวลา 15:01 น.] (0/0)
 2. การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 และเสวนาเชิงวิชาการ [23 มค. 2558 เวลา 17:09 น.] (21/0)
 3. VDO เตรียมสอบ O-NET ป.6 ปี 2557 ของ สพฐ. [21 มค. 2558 เวลา 17:16 น.] (89/0)
 4. ประกาศ เรื่องรับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคล.. [16 มค. 2558 เวลา 15:26 น.] (843/0)
 5. รร.บ้านลำช้าง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซ่มอาคารเร.. [15 มค. 2558 เวลา 17:01 น.] (21/0)
 6. รหัสเงินงบกลางค่าปรับปรุงปี2557(สำรองเงินงบปี57แ.. [05 มค. 2558 เวลา 15:06 น.] (64/0)
 7. รร.กันตังรัษฎาศึกษา ประกาศสอบราคาจ้าง 3 รายการ [29 ธค. 2557 เวลา 15:04 น.] (46/0)
 8. ด่วน! รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (SPEC สพฐ.) [19 ธค. 2557 เวลา 12:04 น.] (196/0)
 9. ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ เป็นลูกจ้างชั่วคร.. [19 ธค. 2557 เวลา 11:58 น.] (236/0)
 10. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคร.. [15 ธค. 2557 เวลา 14:43 น.] (227/0)

ดาวน์โหลด

 1. แผนปฏิบัติการปี 2558 สพป.ตรังเขต 2 [30 ธค. 2557] ดาวน์โหลด 194
 2. สารสพป.ตรัง 2 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557 [26 พย. 2557] ดาวน์โหลด 86
 3. กรอบนโยบายและทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี 2558 [21 พย. 2557] ดาวน์โหลด 110
 4. คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2557 [05 กย. 2557] ดาวน์โหลด 122
 5. ใบงานการพัฒนาการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ [22 กค. 2557] ดาวน์โหลด 455
 6. แบบรายการประมาณราคา57 [16 มิย. 2557] ดาวน์โหลด 273
 7. โปรแกรมปรับขนาดรูปภาพ [29 พค. 2557] ดาวน์โหลด 495
 8. รายงานการประชุมผอ.สถานศึกษา คร้งที่ 1/2557 [06 พค. 2557] ดาวน์โหลด 192
 9. เอกสารข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2556 [01 เมย. 2557] ดาวน์โหลด 271
 10. แผนปฏิบัติการปี 2557 สพป.ตรังเขต 2 [18 มีค. 2557] ดาวน์โหลด 311

ผลงานทางวิชาการ

 1. รายงานการประเมินโครงการเสริมสร้างพฤติกรรมประชาธิ.. [03 เมย. 2557 เวลา 16:53 น.] (0/0)
 2. รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โร.. [03 เมย. 2557 เวลา 11:25 น.] (2/0)
 3. รายงานการสร้างและพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด.. [06 กพ. 2557 เวลา 11:27 น.] (50/0)
 4. รายงานการประเมินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพ.. [04 กพ. 2557 เวลา 14:50 น.] (12/0)
 5. รายงานการประเมินโครงการเสริมสร้างพฤติกรรมประชาธิ.. [28 มค. 2557 เวลา 17:17 น.] (14/0)
 6. รายงานการประเมินโครงการเสริมสร้างคุณธรมมจริยธรรม.. [07 มค. 2557 เวลา 16:39 น.] (46/0)
 7. รายงานการประเมินโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใ.. [30 ตค. 2556 เวลา 15:53 น.] (184/0)
 8. คู่มือการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณ.. [17 ตค. 2556 เวลา 11:01 น.] (261/0)

กระดานข่าว

หนังสือราชการจาก สพฐ.

ข่าวสารจาก www.kruthai.info

ข่าวสารผ่าน Facebook

 
   
th