ข่าวกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

 1. ขอเลื่อนการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยก.. [18 เมย. 2558 เวลา 12:11 น.] (102/0)
 2. คู่มือการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแนวใหม่ [08 เมย. 2558 เวลา 17:00 น.] (149/0)
 3. ประกาศรายชื่อผู้สิทธิสอบแข่งขัน (ภาค ก) ในการสอบ.. [08 เมย. 2558 เวลา 16:19 น.] (7833/0)
 4. เรียนเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมทักษะด้า.. [07 เมย. 2558 เวลา 18:48 น.] (141/0)
 5. การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 4 ภูมิภาค วิชาบุ.. [02 เมย. 2558 เวลา 17:05 น.] (145/0)
 6. การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามม.. [01 เมย. 2558 เวลา 11:40 น.] (369/0)
 7. ดาวน์โหลดแบบเรียนเร็วใหม่ เล่ม 1 [31 มีค. 2558 เวลา 18:39 น.] (118/0)
 8. เรื่องด่วนที่สุด โรงเรียนต้องรายงานการประเมินผลก.. [29 มีค. 2558 เวลา 15:57 น.] (182/0)
 9. การดำเนินงานการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางก.. [25 มีค. 2558 เวลา 17:00 น.] (211/0)
 10. ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ [23 มีค. 2558 เวลา 10:04 น.] (181/0)

ดาวน์โหลด

 1. มติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต.. [23 มีค. 2558] ดาวน์โหลด 713
 2. มติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต.. [12 กพ. 2558] ดาวน์โหลด 749
 3. เอกสารข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2557 [11 กพ. 2558] ดาวน์โหลด 83
 4. แผนปฏิบัติการปี 2558 สพป.ตรังเขต 2 [30 ธค. 2557] ดาวน์โหลด 278
 5. สารสพป.ตรัง 2 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557 [26 พย. 2557] ดาวน์โหลด 110
 6. กรอบนโยบายและทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี 2558 [21 พย. 2557] ดาวน์โหลด 150
 7. คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2557 [05 กย. 2557] ดาวน์โหลด 159
 8. ใบงานการพัฒนาการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ [22 กค. 2557] ดาวน์โหลด 566
 9. แบบรายการประมาณราคา57 [16 มิย. 2557] ดาวน์โหลด 310
 10. โปรแกรมปรับขนาดรูปภาพ [29 พค. 2557] ดาวน์โหลด 537

ผลงานทางวิชาการ

 1. การพัฒนาชุดการสอนเพิ่มทักษะการอ่าน รายวิชา ท ๑๔๑.. [19 กพ. 2558 เวลา 17:05 น.] (0/0)
 2. รายงานการพัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่องเ.. [19 กพ. 2558 เวลา 17:00 น.] (1/0)
 3. รายงานการประเมินโครงการเสริมสร้างพฤติกรรมประชาธิ.. [03 เมย. 2557 เวลา 16:53 น.] (204/0)
 4. รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โร.. [03 เมย. 2557 เวลา 11:25 น.] (120/0)
 5. รายงานการสร้างและพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด.. [06 กพ. 2557 เวลา 11:27 น.] (153/0)
 6. รายงานการประเมินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพ.. [04 กพ. 2557 เวลา 14:50 น.] (50/0)
 7. รายงานการประเมินโครงการเสริมสร้างพฤติกรรมประชาธิ.. [28 มค. 2557 เวลา 17:17 น.] (36/0)
 8. รายงานการประเมินโครงการเสริมสร้างคุณธรมมจริยธรรม.. [07 มค. 2557 เวลา 16:39 น.] (114/0)
 9. รายงานการประเมินโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใ.. [30 ตค. 2556 เวลา 15:53 น.] (240/0)
 10. คู่มือการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณ.. [17 ตค. 2556 เวลา 11:01 น.] (390/0)

กระดานข่าว

หนังสือราชการจาก สพฐ.

ข่าวสารจาก www.kruthai.info

ข่าวสารผ่าน Facebook

 
   
th