ข่าวกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

 1. ขอเข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพครู (ไม่มี.. [23 พค. 2560 เวลา 17:48 น.] (0/0)
 2. ​รายงานประจำเดือนเมษายน 2560 จากระบบ GFMIS [15 พค. 2560 เวลา 18:42 น.] (15/0)
 3. ประชาสัมพันธ์โครงการ กบข.ฝึกอบรมอาชีพ จ.ตรัง [02 พค. 2560 เวลา 00:13 น.] (29/0)
 4. การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ฯ [29 เมย. 2560 เวลา 00:41 น.] (197/0)
 5. การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับรา.. [21 เมย. 2560 เวลา 23:30 น.] (288/0)
 6. สพป.ตรัง เขต 2 รับย้าย/รับโอนข้าราชการให้ดำรงตำแ.. [21 เมย. 2560 เวลา 22:48 น.] (174/0)
 7. รายงานประจำเดือนมีนาคมจากระบบ GFMIS [12 เมย. 2560 เวลา 22:19 น.] (28/0)
 8. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัทร์คอมพิวเตอร์ฯ [10 เมย. 2560 เวลา 21:35 น.] (36/0)
 9. การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560 [08 เมย. 2560 เวลา 00:35 น.] (20/0)
 10. ประกาศราคากลาง โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึก.. [29 มีค. 2560 เวลา 23:04 น.] (41/0)

ดาวน์โหลด

 1. เขตพื้นที่(Zoning)บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาห้ามมิ.. [28 ตค. 2559] ดาวน์โหลด 44
 2. เขตพื้นที่(Zoning)บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาห้ามมิ.. [28 ตค. 2559] ดาวน์โหลด 7
 3. เขตพื้นที่(Zoning)บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาห้ามมิ.. [28 ตค. 2559] ดาวน์โหลด 8
 4. เขตพื้นที่(Zoning)บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาห้ามมิ.. [28 ตค. 2559] ดาวน์โหลด 6
 5. เขตพื้นที่(Zoning)บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาห้ามมิ.. [28 ตค. 2559] ดาวน์โหลด 0
 6. คำอธิบายรายการและตัวบ่งชี้การประเมินด้านที่ 2 [10 สค. 2559] ดาวน์โหลด 82
 7. แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ก.ค.ศ. 3/1 [10 สค. 2559] ดาวน์โหลด 103
 8. แบบรายงานด้านที่ 1 ก.ค.ศ. 2 [10 สค. 2559] ดาวน์โหลด 55
 9. แบบเสนอขอรับการประเมิน ก.ค.ศ.1/1 [10 สค. 2559] ดาวน์โหลด 71
 10. หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางก.. [10 สค. 2559] ดาวน์โหลด 117

ผลงานทางวิชาการ

 1. การประเมินโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต เพื่อเสริม.. [23 พค. 2560 เวลา 17:53 น.] (0/0)
 2. รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่อง อาเซียนศึกษา โดย.. [17 กพ. 2560 เวลา 17:02 น.] (21/0)
 3. รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนก.. [31 มค. 2560 เวลา 17:54 น.] (24/0)
 4. รายงานการใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนวิทยาศาสตร์ [31 มค. 2560 เวลา 17:51 น.] (22/0)
 5. ฺBest Practice ของผู้บริหาร และครู โรงเรียนในฝัน [12 มค. 2560 เวลา 23:15 น.] (40/0)
 6. การนิเทศพัฒนาโรงเรียนในฝันสู่ความยั่งยืน ด้วย “T.. [26 ธค. 2559 เวลา 21:04 น.] (13/0)
 7. ผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้.. [20 ธค. 2559 เวลา 21:10 น.] (40/0)
 8. การบริหารจัดการเรียนรวมโดย MATH Model ของโรงเรีย.. [05 สค. 2559 เวลา 00:25 น.] (75/0)
 9. Best Practice การสอนโดยใช้กิจกรรม ร้อง เต้น เล่น.. [28 กค. 2559 เวลา 17:51 น.] (63/0)
 10. รายงานประจำปี SAR โรงเรียนวัดห้วยนาง (วันครู 2501) [22 กค. 2559 เวลา 19:43 น.] (28/0)

ข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน

 1. รร.บ้านหนองบัวน้อยเผยแพร่ราคากลางในการจัดจ้างปรั.. [23 พค. 2560 เวลา 18:01 น.] (1/0)
 2. รร.บ้านหนองมวง ประกาศเรื่องปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟ.. [18 พค. 2560 เวลา 22:51 น.] (6/0)
 3. รร.บ้านควนหนองกกประกาศจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเ.. [15 พค. 2560 เวลา 18:47 น.] (9/0)
 4. รร.บ้านต้นไทร ประกาศราคากลางซ่อมแซม ห้องน้ำ ห้อง.. [09 มีค. 2560 เวลา 18:37 น.] (7/0)
 5. รร.ห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) ประกาศเผยแพร่ราคากลางใ.. [20 กพ. 2560 เวลา 21:15 น.] (16/0)
 6. รร.ห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) ประกาศเผยแพร่ราคากลางร.. [16 ธค. 2559 เวลา 17:44 น.] (37/0)
 7. รร.บ้านหนองหมอ เผยแพร่ประกาศราคากลางรายการจัดซื้.. [09 ธค. 2559 เวลา 22:04 น.] (22/0)
 8. โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ ประกาศเผยแพร่ ปปช.01 และรา.. [09 ธค. 2559 เวลา 17:29 น.] (22/0)
 9. รร.บ้านคลองมวน ในการจัดซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ปฏิบัต.. [06 ธค. 2559 เวลา 23:15 น.] (24/0)
 10. โรงเรียนบ้านป่าเตียวเผยแพร่ราคากลางปรับปรุงซ่อมแ.. [06 ธค. 2559 เวลา 20:41 น.] (9/0)

กระดานข่าว

หนังสือราชการจาก สพฐ.

ข่าวสารจาก www.kruthai.info

หมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน

 
   
th