ข่าวกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

 1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นล.. [29 พค. 2558 เวลา 21:56 น.] (0/0)
 2. ประกาศ รับสมัครนักศึกษา ม.ปทุมธานีศูนย์ตรัง รุ่น.. [25 พค. 2558 เวลา 21:40 น.] (186/0)
 3. แก้ไขประกาศการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อ.. [25 พค. 2558 เวลา 17:35 น.] (374/0)
 4. การดำเนินงานการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางก.. [20 พค. 2558 เวลา 21:36 น.] (564/0)
 5. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้า.. [19 พค. 2558 เวลา 23:06 น.] (286/0)
 6. ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ การขึ้นบัญชีและการ.. [14 พค. 2558 เวลา 18:48 น.] (2933/0)
 7. การพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีวิทยฐานชำนาญการพิเศษ (ส.. [12 พค. 2558 เวลา 20:45 น.] (211/0)
 8. กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษา ม.ปทุมธานีศูนย์ตรัง รุ่.. [11 พค. 2558 เวลา 17:53 น.] (58/0)
 9. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาค ข เพื่อสิทธิสอบภาค ค .. [03 พค. 2558 เวลา 00:56 น.] (1287/0)
 10. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาค ก เพื่อมีสิทธิสอบภาค .. [01 พค. 2558 เวลา 16:31 น.] (10241/0)

ดาวน์โหลด

 1. มติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต.. [28 พค. 2558] ดาวน์โหลด 90
 2. รายงานการประชุมผอ.สถานศึกษา สพป.ตรัง เขต 2 ครั้ง.. [14 พค. 2558] ดาวน์โหลด 111
 3. มติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต.. [23 มีค. 2558] ดาวน์โหลด 939
 4. มติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต.. [12 กพ. 2558] ดาวน์โหลด 796
 5. เอกสารข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2557 [11 กพ. 2558] ดาวน์โหลด 97
 6. แผนปฏิบัติการปี 2558 สพป.ตรังเขต 2 [30 ธค. 2557] ดาวน์โหลด 294
 7. สารสพป.ตรัง 2 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557 [26 พย. 2557] ดาวน์โหลด 119
 8. กรอบนโยบายและทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี 2558 [21 พย. 2557] ดาวน์โหลด 162
 9. คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2557 [06 กย. 2557] ดาวน์โหลด 170
 10. ใบงานการพัฒนาการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ [22 กค. 2557] ดาวน์โหลด 612

ผลงานทางวิชาการ

 1. การพัฒนาชุดการสอนเพิ่มทักษะการอ่าน รายวิชา ท ๑๔๑.. [19 กพ. 2558 เวลา 17:05 น.] (0/0)
 2. รายงานการพัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่องเ.. [19 กพ. 2558 เวลา 17:00 น.] (1/0)
 3. รายงานการประเมินโครงการเสริมสร้างพฤติกรรมประชาธิ.. [03 เมย. 2557 เวลา 16:53 น.] (204/0)
 4. รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โร.. [03 เมย. 2557 เวลา 11:25 น.] (120/0)
 5. รายงานการสร้างและพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด.. [06 กพ. 2557 เวลา 11:27 น.] (153/0)
 6. รายงานการประเมินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพ.. [04 กพ. 2557 เวลา 14:50 น.] (50/0)
 7. รายงานการประเมินโครงการเสริมสร้างพฤติกรรมประชาธิ.. [28 มค. 2557 เวลา 17:17 น.] (36/0)
 8. รายงานการประเมินโครงการเสริมสร้างคุณธรมมจริยธรรม.. [07 มค. 2557 เวลา 16:39 น.] (114/0)
 9. รายงานการประเมินโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใ.. [30 ตค. 2556 เวลา 15:53 น.] (240/0)
 10. คู่มือการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณ.. [17 ตค. 2556 เวลา 11:01 น.] (390/0)

กระดานข่าว

หนังสือราชการจาก สพฐ.

ข่าวสารจาก www.kruthai.info

ข่าวสารผ่าน Facebook

 
   
th