ข่าวกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

 1. ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตฯ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบร.. [05 กพ. 2559 เวลา 21:23 น.] (44/0)
 2. รายละเอียดองค์ประกอบและตัวชี้วัดตามองค์ประกอบการ.. [01 กพ. 2559 เวลา 21:28 น.] (186/0)
 3. แบบฝึกบทอ่านตามแนวประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA.. [28 ธค. 2558 เวลา 23:20 น.] (464/0)
 4. ประกาศโรงเรียนวัดบางดี รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับก.. [24 ธค. 2558 เวลา 20:36 น.] (261/0)
 5. การประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา และบุคลากรที่เกี่ย.. [02 ธค. 2558 เวลา 20:17 น.] (305/0)
 6. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ [01 ธค. 2558 เวลา 23:28 น.] (2790/0)
 7. ขอยกเลิกการรับย้าย/รับโอนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งฯ [26 พย. 2558 เวลา 16:45 น.] (370/0)
 8. แผนผังสถานที่สอบตำแหน่งครูผู้ช่วย พร้อมเบอร์โทรท.. [24 พย. 2558 เวลา 22:32 น.] (191/0)
 9. การรับย้าย/รับโอนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรท.. [24 พย. 2558 เวลา 17:18 น.] (226/0)
 10. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่.. [13 พย. 2558 เวลา 18:29 น.] (1019/0)

ดาวน์โหลด

ผลงานทางวิชาการ

 1. รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระกา.. [30 ธค. 2558 เวลา 22:11 น.] (3/0)
 2. การพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยโดยใช้กิจ.. [29 ธค. 2558 เวลา 20:49 น.] (9/0)
 3. รายงานผลการใช้กิจกรรมการเล่านิทานประกอบสื่อประสม.. [28 ธค. 2558 เวลา 22:18 น.] (12/0)
 4. ชุดฝึกทักษะพัฒนาการอ่านคิดวิเคราะห์ โดยใช้แผนผัง.. [13 พย. 2558 เวลา 22:03 น.] (84/0)
 5. รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ [10 พย. 2558 เวลา 19:05 น.] (44/0)
 6. การพัฒนาทักษะการแสดงโนราประสมท่าสร้างสรรค์ท่าใหม.. [18 สค. 2558 เวลา 18:29 น.] (68/0)
 7. การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้.. [22 กค. 2558 เวลา 22:11 น.] (86/0)
 8. รายงานผลการใช้ชุดฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความ [16 มิย. 2558 เวลา 00:12 น.] (196/0)
 9. ชุดการเรียนรู้ ประกอบการใช้สื่อประสม ชุดระบำไก่ .. [04 มิย. 2558 เวลา 23:17 น.] (68/0)
 10. การพัฒนาชุดการสอนเพิ่มทักษะการอ่าน รายวิชา ท ๑๔๑.. [19 กพ. 2558 เวลา 23:05 น.] (409/0)
 11. รายงานการพัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่องเ.. [19 กพ. 2558 เวลา 23:00 น.] (185/0)
 12. รายงานการประเมินโครงการเสริมสร้างพฤติกรรมประชาธิ.. [03 เมย. 2557 เวลา 22:53 น.] (240/0)
 13. รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โร.. [03 เมย. 2557 เวลา 17:25 น.] (173/0)
 14. รายงานการสร้างและพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด.. [06 กพ. 2557 เวลา 17:27 น.] (214/0)
 15. รายงานการประเมินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพ.. [04 กพ. 2557 เวลา 20:50 น.] (80/0)

ข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน

กระดานข่าว

หนังสือราชการจาก สพฐ.

ข่าวสารจาก www.kruthai.info

หมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน

 
   
th