ข่าวกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

 1. ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับ.. [26 พย. 2557 เวลา 10:15 น.] (0/0)
 2. แก้ไขแนบท้ายประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับร.. [19 พย. 2557 เวลา 11:38 น.] (181/0)
 3. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการค.. [19 พย. 2557 เวลา 11:36 น.] (351/0)
 4. ขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญท่านเข้าร่วมป.. [17 พย. 2557 เวลา 10:27 น.] (34/0)
 5. ข้อมูล DMC ณ วันที่ 12 พ.ย. 2557 เวลา 16.11 น. [12 พย. 2557 เวลา 17:17 น.] (88/0)
 6. สพป.ตรัง เขต 2 ขายทอดตลาอาคารชำรุด [11 พย. 2557 เวลา 09:31 น.] (36/0)
 7. แจ้งโรงเรียนดังต่อไปนี้เร่งดำเนินการจัดทำข้อมูล .. [10 พย. 2557 เวลา 17:44 น.] (118/0)
 8. แจ้งทางโรงเรียนดำเนินการทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล.. [04 พย. 2557 เวลา 16:09 น.] (207/0)
 9. รับย้ายราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา [03 พย. 2557 เวลา 15:07 น.] (358/0)
 10. การมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี&q.. [02 ตค. 2557 เวลา 13:51 น.] (132/0)

ดาวน์โหลด

 1. สารสพป.ตรัง 2 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557 [26 พย. 2557] ดาวน์โหลด 20
 2. กรอบนโยบายและทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี 2558 [21 พย. 2557] ดาวน์โหลด 25
 3. คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2557 [05 กย. 2557] ดาวน์โหลด 70
 4. ใบงานการพัฒนาการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ [22 กค. 2557] ดาวน์โหลด 392
 5. แบบรายการประมาณราคา57 [16 มิย. 2557] ดาวน์โหลด 205
 6. โปรแกรมปรับขนาดรูปภาพ [29 พค. 2557] ดาวน์โหลด 460
 7. รายงานการประชุมผอ.สถานศึกษา คร้งที่ 1/2557 [06 พค. 2557] ดาวน์โหลด 171
 8. เอกสารข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2556 [01 เมย. 2557] ดาวน์โหลด 253
 9. แผนปฏิบัติการปี 2557 สพป.ตรังเขต 2 [18 มีค. 2557] ดาวน์โหลด 268
 10. คู่มือการรายงานผลการรับนักเรียนบนเว็บไซต์ สพฐ. ป.. [18 มีค. 2557] ดาวน์โหลด 69

ผลงานทางวิชาการ

 1. รายงานการประเมินโครงการเสริมสร้างพฤติกรรมประชาธิ.. [03 เมย. 2557 เวลา 16:53 น.] (0/0)
 2. รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โร.. [03 เมย. 2557 เวลา 11:25 น.] (2/0)
 3. รายงานการสร้างและพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด.. [06 กพ. 2557 เวลา 11:27 น.] (50/0)
 4. รายงานการประเมินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพ.. [04 กพ. 2557 เวลา 14:50 น.] (12/0)
 5. รายงานการประเมินโครงการเสริมสร้างพฤติกรรมประชาธิ.. [28 มค. 2557 เวลา 17:17 น.] (14/0)
 6. รายงานการประเมินโครงการเสริมสร้างคุณธรมมจริยธรรม.. [07 มค. 2557 เวลา 16:39 น.] (46/0)
 7. รายงานการประเมินโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใ.. [30 ตค. 2556 เวลา 15:53 น.] (184/0)
 8. คู่มือการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณ.. [17 ตค. 2556 เวลา 11:01 น.] (261/0)

กระดานข่าว

หนังสือราชการจาก สพฐ.

ข่าวสารจาก www.kruthai.info

ข่าวสารผ่าน Facebook

 
   
th