ข่าวกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

 1. การสรรหาครูเกียรติคุณผู้ตามรายพระผู้ทรงเป็นครูแห.. [28 กย. 2559 เวลา 18:46 น.] (55/0)
 2. การปฐมนิเทศนักศึกษา ม.ปทุมธานี ศูนย์ตรัง [30 สค. 2559 เวลา 23:31 น.] (60/0)
 3. ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุค.. [09 สค. 2559 เวลา 23:46 น.] (2114/0)
 4. ขอเชิญเข้าร่วมคัดเลือกนักกีฬาเปตองตัวแทนเยาวชนจ... [09 สค. 2559 เวลา 17:13 น.] (38/0)
 5. มหาวิทยาลัยปทุมธานี ศูนย์ตรัง รับสมัครนักศึกษาให.. [08 สค. 2559 เวลา 17:29 น.] (368/0)
 6. ประกาศผลการเมินผลการประเมิน (Best Practice) ของโ.. [05 สค. 2559 เวลา 23:51 น.] (114/0)
 7. โรงเรียนที่ยังไม่ดำเนินบันทึกข้อมูลพิกัดโรงเรียน [05 สค. 2559 เวลา 21:00 น.] (110/0)
 8. การบันทึกข้อมูลพิกัดโรงเรียน [28 กค. 2559 เวลา 23:53 น.] (70/0)
 9. การติดตั้ง และเข้าใช้งานระบบ G-Chat [28 กค. 2559 เวลา 19:13 น.] (28/0)
 10. ประกาศ รายชื่อผู้สอบสอบผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อ.. [27 กค. 2559 เวลา 17:20 น.] (370/0)

ดาวน์โหลด

 1. คำอธิบายรายการและตัวบ่งชี้การประเมินด้านที่ 2 [10 สค. 2559] ดาวน์โหลด 50
 2. แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ก.ค.ศ. 3/1 [10 สค. 2559] ดาวน์โหลด 57
 3. แบบรายงานด้านที่ 1 ก.ค.ศ. 2 [10 สค. 2559] ดาวน์โหลด 34
 4. แบบเสนอขอรับการประเมิน ก.ค.ศ.1/1 [10 สค. 2559] ดาวน์โหลด 43
 5. หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางก.. [10 สค. 2559] ดาวน์โหลด 64
 6. รายงานผลการประชุมระดมความคิดเห็นการรับนักเรียน .. [08 มิย. 2559] ดาวน์โหลด 37
 7. มติ อ.ก.ค.ศ.เขตฯ ครั้งที่ 3/2559 [10 มีค. 2559] ดาวน์โหลด 520
 8. มติ อ.ก.ค.ศ.เขตฯ ครั้งที่ 2/2559 [29 กพ. 2559] ดาวน์โหลด 261
 9. วารสารเดือนกุมภาพันธ์ 59 [23 กพ. 2559] ดาวน์โหลด 59
 10. มติ อ.ก.ค.ศ.ฯ การประชุมครั้งที่ 1/2559 [18 กพ. 2559] ดาวน์โหลด 187

ผลงานทางวิชาการ

 1. การบริหารจัดการเรียนรวมโดย MATH Model ของโรงเรีย.. [05 สค. 2559 เวลา 00:25 น.] (0/0)
 2. Best Practice การสอนโดยใช้กิจกรรม ร้อง เต้น เล่น.. [28 กค. 2559 เวลา 17:51 น.] (13/0)
 3. รายงานประจำปี SAR โรงเรียนวัดห้วยนาง (วันครู 2501) [22 กค. 2559 เวลา 19:43 น.] (10/0)
 4. ​รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 ของโ.. [15 มิย. 2559 เวลา 18:55 น.] (71/0)
 5. รายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR) โรงเรียนบ้านไสต้.. [14 มิย. 2559 เวลา 19:45 น.] (31/0)
 6. รายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR) โรงเรียนบ้านพรุใ.. [07 มิย. 2559 เวลา 18:43 น.] (46/0)
 7. รายงานประจำปีของสถานศึกษา SAR โรงเรียนบ้านหนองสอ.. [06 มิย. 2559 เวลา 18:47 น.] (64/0)
 8. รายงานการประเมินคุณภาพภายใน SAR โรงเรียนบ้านสา.. [06 มิย. 2559 เวลา 18:46 น.] (35/0)
 9. รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระกา.. [18 กพ. 2559 เวลา 14:23 น.] (199/0)
 10. การพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยโดยใช้กิจ.. [29 ธค. 2558 เวลา 20:49 น.] (69/0)

ข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน

 1. รร.วัดคีรีวิหารรับสมัครครูจ้างชั่วคราว (ปฐมวัย) [30 กย. 2559 เวลา 22:43 น.] (0/0)
 2. รร.ห้วยยอด (กลึงฯ) ประกาศราคากลางซ่อมแซมระบบไฟฟ้.. [28 กย. 2559 เวลา 17:25 น.] (4/0)
 3. โรงเรียนบ้านหนองหมอ ประกาศเผยแพร่ราคากลางในการจั.. [26 กย. 2559 เวลา 23:40 น.] (4/0)
 4. โรงเรียนวัดทุ่งใหญ่ ประกาศเผยแพร่ราคากลางในการจั.. [01 กย. 2559 เวลา 19:15 น.] (41/0)
 5. โรงเรียนบ้านลำแพะ ประกาศเเผยแพร่ราคากลางในการจัด.. [01 กย. 2559 เวลา 19:06 น.] (20/0)
 6. โรงเรียนบ้านหลังเขา ประกาศเเผยแพร่ราคากลางในการจ.. [29 สค. 2559 เวลา 21:55 น.] (18/0)
 7. โรงเรียนบ้านหนองปรือ ประกาศเเผยแพร่ราคากลางในการ.. [29 สค. 2559 เวลา 18:36 น.] (22/0)
 8. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วครา.. [26 พค. 2559 เวลา 21:54 น.] (259/0)
 9. โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลื.. [26 พค. 2559 เวลา 21:54 น.] (176/0)
 10. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะใ.. [18 กพ. 2559 เวลา 13:54 น.] (100/0)

กระดานข่าว

หนังสือราชการจาก สพฐ.

ข่าวสารจาก www.kruthai.info

หมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน

 
   
th