ข่าวกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

 1. เอกสารในการอบรมโครงการพัฒนาการจัดทำแผนปฏิบัติการ.. [02 กค. 2558 เวลา 20:47 น.] (0/0)
 2. คู่มือการประเมินสมรรถนะครู [25 มิย. 2558 เวลา 23:18 น.] (123/0)
 3. สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา [25 มิย. 2558 เวลา 23:18 น.] (102/0)
 4. ประกาศรายชื่อผู้สิทธิสอบคัดเลือก (ภาค ก) ในการสอ.. [17 มิย. 2558 เวลา 22:06 น.] (385/0)
 5. ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซอมแซ่ม [17 มิย. 2558 เวลา 20:49 น.] (17/0)
 6. รับโอน/ย้ายข้าราชการครู สำนักงาน กศน. [15 มิย. 2558 เวลา 20:40 น.] (144/0)
 7. โครงการประกวดวาดภาพเยาวชน ในห้วข้อ สมเด็จพระเทพฯ.. [09 มิย. 2558 เวลา 18:20 น.] (26/0)
 8. ด่วนที่สุด ให้โรงเรียนดำเนินกรอกข้อมูล ผอ.โรงเรียน [09 มิย. 2558 เวลา 16:10 น.] (123/0)
 9. โครงการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต [05 มิย. 2558 เวลา 22:27 น.] (24/0)
 10. ประกาศ ม.ปทุมธานีศูนย์ตรัง เปิดเรียน วันที่ 6 มิ.. [05 มิย. 2558 เวลา 20:50 น.] (56/0)

ดาวน์โหลด

 1. เอกสารประกอบการอบรมโครงการผลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่.. [24 มิย. 2558] ดาวน์โหลด 50
 2. รายงานการประชุมผอ.สถานศึกษา สพป.ตรัง เขต 2 ครั้ง.. [23 มิย. 2558] ดาวน์โหลด 103
 3. มติ อ.ก.ค.ศ.ฯ ในการประชุม ครั้งที่ 5/2558 [10 มิย. 2558] ดาวน์โหลด 331
 4. มติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต.. [28 พค. 2558] ดาวน์โหลด 303
 5. รายงานการประชุมผอ.สถานศึกษา สพป.ตรัง เขต 2 ครั้ง.. [14 พค. 2558] ดาวน์โหลด 134
 6. มติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต.. [23 มีค. 2558] ดาวน์โหลด 963
 7. มติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต.. [12 กพ. 2558] ดาวน์โหลด 811
 8. เอกสารข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2557 [11 กพ. 2558] ดาวน์โหลด 104
 9. แผนปฏิบัติการปี 2558 สพป.ตรังเขต 2 [30 ธค. 2557] ดาวน์โหลด 316
 10. สารสพป.ตรัง 2 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557 [26 พย. 2557] ดาวน์โหลด 122

ผลงานทางวิชาการ

 1. รายงานผลการใช้ชุดฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความ [15 มิย. 2558 เวลา 23:12 น.] (0/0)
 2. ชุดการเรียนรู้ ประกอบการใช้สื่อประสม ชุดระบำไก่ .. [04 มิย. 2558 เวลา 22:17 น.] (13/0)
 3. การพัฒนาชุดการสอนเพิ่มทักษะการอ่าน รายวิชา ท ๑๔๑.. [19 กพ. 2558 เวลา 23:05 น.] (380/0)
 4. รายงานการพัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่องเ.. [19 กพ. 2558 เวลา 23:00 น.] (170/0)
 5. รายงานการประเมินโครงการเสริมสร้างพฤติกรรมประชาธิ.. [03 เมย. 2557 เวลา 21:53 น.] (222/0)
 6. รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โร.. [03 เมย. 2557 เวลา 16:25 น.] (150/0)
 7. รายงานการสร้างและพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด.. [06 กพ. 2557 เวลา 17:27 น.] (174/0)
 8. รายงานการประเมินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพ.. [04 กพ. 2557 เวลา 20:50 น.] (69/0)
 9. รายงานการประเมินโครงการเสริมสร้างพฤติกรรมประชาธิ.. [28 มค. 2557 เวลา 23:17 น.] (52/0)
 10. รายงานการประเมินโครงการเสริมสร้างคุณธรมมจริยธรรม.. [07 มค. 2557 เวลา 22:39 น.] (132/0)
 11. รายงานการประเมินโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใ.. [30 ตค. 2556 เวลา 21:53 น.] (261/0)
 12. คู่มือการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณ.. [17 ตค. 2556 เวลา 16:01 น.] (438/0)

กระดานข่าว

หนังสือราชการจาก สพฐ.

ข่าวสารจาก www.kruthai.info

ข่าวสารผ่าน Facebook

 
   
th