ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2558 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
- คลิกดูรายละเอียดประกาศบรรจุฯและตำแหน่งว่างสำหรับการบรรจุ
- รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้  คณิตศาสตร์
- รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้  คอมพิวเตอร์
- รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้  พลศึกษา
- รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้  วิทยาศาสตร์
- รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้  ภาษาอังกฤษ

เข้าสู่ระบบ My Office  |  เข้าสู่เว็บปัจจุบัน สพป.ตรัง เขต 2  |  ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงาน (AMSS++)